Sami Kallinen
22.10. - 7.11.2004

Hollannissa asuvan Sami Kallisen videoteoksia esittelevä näyttelyssä on esillä kaksi videota ja yksi neljän videon installaatio. Teokset kuvaavat yrityksiä, halua selviytyä ja säilyttää kontrolli.

Close (2004) videoinstallaatio kertoo erään perheen tarinaa. Teoksessa tarkastellaan suhdetta ja kriisiä, arkielämän banaliteetteja, korostaen erityisesti rakkauden vaikeutta. Close on yritys luoda jotain, joka samalla kertaa on erityistä, henkilökohtaista ja yleismaailmallista.

The Juggler (2003) dokumentoi katujonglöörin sisäistä elämää. Teoksen jonglööri on eräänlainen urbaani erakko, mies, joka on jättäytynyt yhteiskunnan ulkopuolelle ja jonka päivät täyttää jongleerauksen harjoittelu Hollannin kansallispankin edustalla. Paljastaessaan paikoittain erikoisia ajatuskulkujaan ja ideoitaan maailmasta jonglööri tulee esittäneeksi oman erityisen tapansa selvitä ulkomaailman kanssa. Arvostettu jazz-basisti Wilber de Joode on säveltänyt teoksen musiikin.

The Fall (2001-2004) puolestaan on editoitu käänteentekevästä parin sekunnin televisiokuvasta, hetkestä, joka harvinaisella tavalla kosketti ja koskettaa edelleen suurta ihmisjoukkoa. Teos kuvaa tuskallista valintaa, jonka kaksi henkilöä – rakastavaisia ehkä – tekivät dramaattisten olosuhteiden vallitessa. Teoksen äänimaailmassa hollantilainen äänitaiteilija Martijn Tellinga käyttää tuulen ääntä muokaten sitä intiimiksi äänitaustaksi.

Kaikissa kolmessa teoksessa dokumentoidaan ja tutkitaan erilaisia, osittain päällekkäisiä, ristiriitaisia todellisuuksia tai olosuhteita, joita ihmiset luovat itselleen, koska heillä kenties ei ole muutakaan mahdollisuutta. Teokset ovat yrityksiä päästä lähemmäksi näitä herkkiä ja särkyviäkin kokemuksia, joissa ihmiset omilla erityisillä tavoillaan yrittävät selviytyä.

Sami Kallinen on asunut ja työskennellyt Amsterdamissa vuodesta 1999 lähtien. Kallinen siirtyi videon pariin reilut viisi vuotta sitten, työskenneltyään sitä ennen toimittajana.

______________________________________

Sami Kallinens utställning består av tre verk - två single channel arbeten och en installationn för fyra kanaler- uttryck för en fascination för försöket eller ansträngningen, behovet av att inte tappa kontroll och en önskan om att stå ut och leva vidare.

Det senaste verket, ‘Close’ (2004), är en installation som berättar om familj, relationer och kriser, en historia som studerar banaliteten i vardagslivet med en tyngdpunkt på kärleken. Det är ett försök att skapa något som är både unikt och djupt personligt men också universellt.

‘The Juggler’ (2003), med ett soundtrack av den beryktade jazzbasisten Wilbert de Joode, dokumenterar en gautjonglörs inre värld, en stadens eremit som isolerat sig själv från samhället, och istället ägnar sina dagar åt att jonglera utanför holländska riksbanken. Samtidigt som han avslöjar sina ibland bisarra ideér, visar han också upp ett specifikt personligt försök att förhålla sig till samhället och den yttre världen.

‘The Fall’ (2001-2004) är ett collage av några få sekunders tv-material som hade den sällsynta förmågan att beröra och påverka ‘massorna’. Verket skildrar en meditation över de extrema val ett par, kanske älskande, gjorde under upprivande omständigheter. Soundtacket, komponerat av den holländske ljudkonstnären Martijn Tellinga, är byggt av ljudet av vind, som smälter samman till en intim ljudkuliss.

Alla tre verk bygger på en vilja att dokumentera, filosofera och skapa ett rum för de motsättningar, tillfälligheter och omständigheter – verkligheter som människor skapar med sina olika förutsättningar, kanske för att de inte har något annat val. Verken är i sig själv försök att komma närmare dessa mångfacetterade, kanske ömtåliga upplevelser som alla bärs upp av människor. Personer som på sina egna villkor letar efter sätt att stå ut, klara av och hitta ett sammanhang.

Sami Kallinen har bott och arbetat i Amsterdam sedan 1999. Han började att använda videon som medium för fem år sedan, efter att ha börjat sin yrkesbana som skribent och journalist.

______________________________________

This exhibition by Sami Kallinen consists of three pieces - two single-channel works and a four-channel installation - that are all expressions of a fascination for the attempt or the effort, the urge, to not lose control and the wish to cope.

The latest work, ‘Close’ (2004), is an installation that tells a story of family, relationships and crisis, a story that studies the banality of everyday life with a particular emphasis on love. It is an attempt to create something at once specific, personal and universal.

With a soundtrack by the renowned jazz bassist Wilber de Joode, ‘The Juggler’ (2003) documents the inner world of a street juggler, a sort of urban hermit who has isolated himself from society and now fills his days by juggling outside the Dutch national bank. As he reveals his sometimes somewhat bizarre ideas, he also presents one specific personal attempt to deal with the outside world and society.

‘The Fall’ (2001-2004) has been edited out of a few seconds of a sampled iconic television image that had the rare capacity of moving the masses. The work unfolds as a meditation on the extreme choices that a couple, perhaps lovers, made under harrowing circumstances. The soundtrack, by the Dutch sound artist Martijn Tellinga, uses the sound of wind as its raw material, that he then works into an intimate sound backdrop with a delicate texture.

All three works have an interest in documenting and thinking about the different overlapping, conflicting realities or circumstances, the stuff that people create for themselves perhaps when they have no other choice. The pieces are in themselves attempts to get closer to these diverse, perhaps gentle and fragile experiences, all of which are inhabited by persons who in their own separate ways are looking for ways to cope.

Sami Kallinen has lived and worked in Amsterdam since 1999. Having started out at the beginning of the 90s as a writer for newspapers and magazines, Sami Kallinen moved to working with video more than five years ago.


Close (2004) ©Sami Kallinen

 


 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 19.10.2004