Eemil Karila ja Kalle Lampela
20.1. - 5.2.2006

Vergangenheitsbewältingung
Eemil Karila ja Kalle Lampela


Käsite Vergangenheitsbewältigung on Saksassa käyttöön otettu metodi, jolla tarkoitetaan menneisyyden hallintaa, käsittelemistä, kohtaamista ja sen tiedostamista.

Lainasimme käsitteen saksalaisesta kontekstista omaan käyttöömme, sillä se kuvaa tällä hetkellä työskentelyämme ja suhtautumistamme taiteeseen ja elämään. Menneisyyden hallinta on meille ideologinen metodi, joka ei näyttäydy ainoastaan historiaa käsittelevissä teoksissa, vaan avaa myös väyliä tulevaisuuden näkemiselle ja ymmärtämiselle.

Työskentelemme päivittäin samoissa tiloissa; näin ollen työmme rinnastuvat toisiinsa. Verbaalinen dialogi on eräänlainen moottori myös yksilölliselle työskentelylle, on luonnollista, että osa tätä dialogia siirtyy teoksiimme.

www.eemilkarila.net

personal.inet.fi/taide/lampela

EEMIL KARILA:

Vergangenheitsbewältigung (menneisyydenhallinta) kuvaa pyrkimyksiäni muodostaa kuva menneestä suhteessa itseeni ja ympäristööni ja siihen mitä odotan, haluan tai pelkään tulevaisuudessa tapahtuvan. Miten koen tämän hetken?

Nykyaikana meidän tulee katsoa historiaan kehittyäksemme ja nähdäksemme epäkohdat, niin tulevaisuudessakin.

Taiteen autenttisuuden puolesta voin vain käsitellä ja tarkastella asioita, joissa tunnen olevani asianomainen.

Taiteeni pyrkii purkamaan patriarkaalisia valtarakenteita maailmassa. Miestaiteilijana minun on mahdotonta tehdä naistaidetta. Hiljattain olen alkanut tutkia seksuaalisuuden asettamia rajoja taiteen luomisen ympärille. Trendikästä yleisellä tasolla tuntuu olevan seksuaalisia vähemmistöjä edustavien taiteilijoiden taide, ja toki luonnollistakin on, että asiat joita on konservatiivisten arvojen vuoksi pidetty pimennossa, herättävät mielenkiintoa kun tabut vanhenevat.

Kuin identiteettikriisissä olenkin alkanut pohtia omia seksuaalisia ilmentymiäni ja niiden suhteita taiteeni luomisen prosessiin ja lopputuloksiin. Heteroseksuaalisuuden ilmentyminen taiteessa koetaan usein sovinistiseksi, ja mies historian ajan pahana kaikkien sortajana joutuu kuin vaikenemaan nykyaikana.
Taiteellani en pyri todistamaan historiaa vastaan, enkä väitä etteivätkö miehet olisi olleet sovinisteja tai sotahulluja. Itse asiassa juuri tähän taiteeni keskittyy. Pyrin ironisoiden tuomaan esiin tämän miehisyyden – sovinistisuuden, suuruudenhulluuden ja sotahulluuden – jonka vuoksi maailmassa niin monet ovat joutuneet kärsimään. Tämä on ilmennyt maailmassa monin eri tavoin, mutta mielestäni myös seksuaalisuuden merkitys on suurissa määrin vaikuttanut maailman kulkuun. Eri diktaattorit ovat kärsineet seksuaalisista häiriöistä, ja näin heidän tarve vallankäytölle on saanut epäinhimillisiä piirteitä.

Maailma näyttäytyy metaforien kautta meille oman ymmärryksen reflektiona. Luomisen kannalta on mielenkiintoista ja haasteellista tutkia asioita, jotka syntyvät intuitiivisesti. Näin metaforat, joiden ympärille teoksien konseptit muodostuvat, elävät myös konkreettisen prosessoinnin jälkeen. Minulle taide on tapa luoda maailmankuvaa ja kuvaa itsestäni.

KALLE LAMPELA:

Teokseni perustuvat minua innostaviin mielleyhtymiin, ilmiöihin ja asioihin. Voimakkain elementti teosteni taustalla on kiinnostukseni ihmiskunnan poliittiseen historiaan sekä yleisesti erilaisiin arvoihin, aatteisiin ja oppeihin.

Olen pohtinut ihmisen roolia yhteiskunnassa erilaisten hierarkioiden, valtaelementtien ja -asetelmien osana. Voiko hierarkioilta ylipäätään välttyä? Voiko niitä kieltää? Ovatko nämä rakenteet välttämättömiä ihmisen elämän kannalta?

Osa teoksistani viittaa kokemuksiini Berliinissä, jossa olin taiteilijaresidenssissä kolme kuukautta keväällä 2005. Berliinin historia ja nykyisyys jäivät askarruttamaan mieltäni, mm. poliittiset kerrostumat arkkitehtuurissa ja kaupunkimiljöössä sekä nykypäivän siirtolaisuus ja kulttuurien kirjo.

Joidenkin teosten kautta pohdin myös kysymystä nykypäivän maailmanlaajuisesta talouskolonialismista. Miksi ”vapautta” pitää puolustaa surmaamalla?

Teosteni materiaaleina käytän muun muassa värikyniä, lyijykynää, musteita, lankaa ja öljyväriä joko kankaille tai paperille yms. erilaisina yhdistelminä tai yksinään.


 


 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.1.2006