My Lindh ja Milja Viita
5.5. - 21.5.2006

"Unioninkatu 28 B"

Näyttely “Unioninkatu 28 B” on My Lindhin ja Milja Viidan yhteistyön tulos, jonka lähtökohtana on ollut Kluuvin galleria, sen ympäristö ja tila itsessään. Tilaa ja rappua tarkkailemalla he ovat löytäneet kätkettyjä tarinoita, kokemuksia kontrollista ja kosketuksia ankaraan menneisyyteen. Näyttely muodostuu kerrottujen, kokemuksellisten tarinoiden ympärille tilassa, jossa vierailijan on otettava aktiivinen rooli.

My Lindh asuu ja työskentelee Tukholmassa. Työskentelyssään hän on pohtinut subjektiivisen kokemuksen voimaa ja kompleksisuutta, ja sen jakamismahdollisuuksia. Hänen teoksensa pohjaavat usein tiettyyn paikkaan tai yhteiskuntaan, aiheiden kuten läsnäolon ja lahjomattoman rehellisyyden ympärille.

Milja Viita asuu ja työskentelee Karkkilassa. Hän on työskentelyssään keskittynyt muistiin ja sanojen synnyttämiin kuviin, sekä siihen miten mennyt yhteiskunnallinen väkivalta heijastuu nykyhetkeen jaettujen tarinoiden ja kokemusten kautta. Hänen teoksensa sisältävät usein tarinankerronnan ja taustalla vaikuttavan väkivallan tai sen uhan elementtejä.

----------------------------------


Utställningen “Unionsgatan 28 B” är resultatet av ett samarbete mellan My Lindh och Milja Viita och tar sin utgångspunkt i Kluuvi Gallery. Genom att undersöka platsens olika signaler har de funnit dolda berättelser, upplevelser av kontroll och beröringar med ett våldsamt förflutet. Utställningen har formats till en pågående berättelse kring den subjektiva upplevelsen där besökaren aktivt tar plats.

My Lindh arbetar och bor i Stockholm. I sitt arbete har hon undersökt komplexiteten och styrkan i den subjektiva upplevelsen och hur den kan delas. Hennes arbete förhåller sig ofta till platsen eller samhället och behandlar ämnen såsom närvaro och integritet.

Milja Viita arbetar och bor i Karkkila. I sitt arbete har hon fokuserat kring minnet och ordet och vilka bilder de framkallar samt hur Finlands våldsamma förflutna återspeglas i vår tid genom gemensamma berättelser och upplevelser. Hennes arbete innehåller ofta narrativa inslag och en underliggande närvaro av våld.

----------------------------------


The exhibition “Uninoninkatu 28 B” is the result of a collaboration between My Lindh and Milja Viita and takes its starting point from the very site of the Kluuvi Gallery. By examining the different signs of the place they have found hidden stories, experiences of control and connections to a violent past. The show has taken the form of an ongoing narrative about the subjective experience, where the viewer takes an active part.

My Lindh works and lives in Stockholm. In her work she has been examining the complexity and strength of the subjective experience, and how it can be shared. Her work often relates to the site or to the society and brings up subjects such as presence and integrity.

Milja Viita works and lives in Karkkila. In her work she has been dealing with memory and words and what images they produce and also how the past violence of Finnish society reflects into our time through shared stories and experiences. Her work often contains an element of storytelling and an underlying presence of violence.

----------------------------------

Lämpimästi tervetuloa! / Varmt välkomna! / Warmly welcome!

Yhteistyötä ja näyttelyä ovat tukeneet / Samarbetet och utställningen är genomförda med stöd av: / The collaboration and exhibition are supported by:

Museoviraston kuva-arkisto
Museiverket Bildarkivet, National board of Antiquities, the archives for prints and photographs. Photograph taken by: Niilo Johannes Toivonen

Sleipnir
Visek
Työ ja toiminta ry.
IASPIS
GENELEC
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
AVEK


 


 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 19.2.2007