Kasper Muttonen
30.12.2005 - 15.1.2006

Näyttelyni Kluuvin galleriassa sisältää kaksiosaisen kokonaisuuden, jossa yhdistän kuvataidetta ja arkkitehtuuria. Urban landskape on sarja erilaisia tila-abstraktioita, joissa maalaus ja tila sekä tila ja valo yhdistyvät eri tavoin. Kaksi Unelmataloa lähestyvät tilakäsitettä henkilökohtaisemman tarpeen kautta.

Urban landskape

Urban lansdkape -sarja on kokonaisuus rakennelmia, joissa tila-abstraktiot muodostuvat omiksi maisemikseen. Yritän tavoittaa rakennetun ympäristön ”luonnon maisemaa”, sen luontoluonnetta, maalaamalla tiloihin ja rakenteisiin väreillä tietyn tunnelman tai hetken. Vastakohtana värejä käyttäville töille, olen käyttänyt toisissa töissä betonia. Betonin neutraali valo luo oman tunnelmansa, oman harmaan valonsa.

Unelmatalo

Tuntuu, että melkein aina minulla on ollut joku unelmatalo rakenteilla mielessäni. Arkkitehtuurin ja taiteen erilaiset motiivit ovat monesti aiheuttaneet ristiriitoja. Näyttelyn pyrkimys on kuitenkin yhdistää nämä eri motiivit yhdeksi kokonaisuudeksi. Vastakohtana Urban lansdkape -sarjan tilallisille abstraktioille, vastaavat Unelmatalot tarpeeseen, joka liittyy henkilökohtaisemmin oman itsen rakentumiseen, turvallisuuden tunteeseen ja identiteettiin. Muistumana varhaisemmista linnamaisista ideoista on molemmissa suunnitelmissa jämerä betonimuuri osana kokonaisuutta.

Teoria

Teoreettinen prosessini käsittelee kieltä ja ”esikieltä” suhteessa kulttuuriin ja luontoon. Pohdin ristiriitaa kielellisen ja kulttuurisesti hallitun minän sekä esikielellisen luonto- ja viettipuolen välillä. Mielikuvissani ihmiselämä alkaa esikielellisenä. Siitä me muokkaudumme kielen kautta kulttuurisiksi olennoiksi eli ihmisiksi. Esikielellinen vaihe ei vielä saa ihmisyyden arvoa vaan vasta kieli liittää meidät siihen. Itse olemassaolo taas kulkee kielellisesti hallitun lisäksi kielettömään tai esikielelliseen, jolloin asioiden luonne ei ole kielen kautta lukittu. Syntyy ristiriita kielettömän ja kielellisen välille tai luonnon ja kulttuurin välille.

Kielimielikuva on tärkeä oman itsen hahmottamisen lisäksi taiteellisen prosessin säätelemisessä. Juuri taiteessa saa kieletön tai tiedostamaton usein suuria merkityksiä, toisaalta kieli on edelleen tärkeä taiteen sisällön ja tiedon kannalta.

Näyttelyn eri motiivit liittyvät tähän ajatusmalliin. Taiteellisesti vapaammassa kokonaisuudessa ei pyritä antamaan suoria merkityksiä teoksille, vaikka ne liittyvät tilaan ja taiteeseen eri mielikuvien kautta. Kielellinen lukitsemattomuus on tärkeää niiden aitoudelle. Unelmatalo taas pyrkii kohti toteutettavaa, realistista suunnitelmaa, joka mahdollisesti tulee joskus rakennetuksi pienoismallista oikeaksi taloksi. Unelma liittyy myös oman paikan raivaamiseen ja tiettyyn perinteiseen asemaan tässä yhteiskunnassa oman talon kautta.

Kasper Muttonen

Suomen kulttuurirahasto on tukenut näyttelyä


© Kasper Muttonen

 


 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 16.12.2005