HANS ROSENSTRÖM - Mikado
14.2. - 1.3.2009

Mikado pohjautuu kohtaukseen Ingmar Bergmanin elokuvasta Kuiskauksia ja Huutoja vuodelta 1973. Teos on 3.30 min kestävä installaatio ja se koetaan yksitellen. Teos esittää uuden näkökulman dialogiin, jonka sisältö on muutettu ajatukseksi henkilökohtaisesta muutoksesta. Katsoja asettuu osaksi tarinaa ja kohtaa itsensä tekstin kautta.

"Tarkoitukseni on rakentaa tilanne itsetutkiskeluun, voiko omaa muutosta tutkia etäisyydeltä? Miten minusta tuli se joka olen?"

Teos on ruotsinkielinen. Tekstin käännös on galleriassa suomeksi ja englanniksi.
Mikado -nimi viittaa tikkupeliin, jossa pelaajan tarkoitus on erotella tikkuja laajemmasta kasasta ilman että häiritsee kokonaisuutta.

Näyttelijä: Oskar Pöysti
Tekninen tuki: Sami Suihkonen

Hans Rosenström on valmistunut maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2007. Hän käyttää usein aikaa ja paikkaa lähtökohtana taiteelliselle työskentelylleen. Hänen töitään on esitelty näyttelyissä sekä ulkomailla että Suomessa.

Lisätietoja: www.hansrosenstrom.com


Mikado är en installation som upplevs en person i taget. Verkets längd är 3.30 min. Verket är baserat på en scen från filmen Viskningar och Rop av Ingmar Bergman från 1973. Här presenteras scenens dialog från en annan vinkel, då innehållet ändras från ett relationsdrama till en tanke om personlig ändring. Betraktaren placeras i berättelsen och uppmanas att möta sig själv genom texten.

"Mitt mål är att bygga en förutsättning för självbetraktan, går det att observera ens personliga ändring från distans? Hur blev jag den jag är?"

Verket är på svenska. Namnet Mikado refererar till ett stickspel där spelaren försöker separera stickor från ett större sammanhang utan att skada helheten.

Skådespelare: Oskar Pöysti
Teknisk support: Sami Suihkonen

Hans Rosenström är magister från Bildkonstakademin i Helsingfors. Han arbetar med installationer och platsspecifika projekt. Han har ställt ut både utomlands och i Finland.

Mera information: www.hansrosenstrom.com

 


Mikado is a sound-installation based on a scene from Cries and Whispers, an Ingmar Bergman movie from 1973. The work is 3.30 min long and is experienced by one person at a time. The work presents a new angle to the dialogue which content has been modified to an idea about personal transformation. The viewer becomes a part of the narrative and faces her self through the text.

"My aim is to create an atmosphere of examining oneself, is it possible to look at one self as an outsider? What made me become who I am?"

The work is in Swedish, a translation in English and Finnish can read in the gallery. The name Mikado refers to a stick game where a player tries to separate sticks from a larger pile without disturbing the entity.

Actor: Oskar Pöysti
Technical support, Sami Suihkonen

Hans Rosenström holds an MFA from the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki. He works with installations and site-specific projects. He has exhibited widely both internationally and in Finland.

For more information: www.hansrosenstrom.com

 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 17.2.2009