Kari Yli-Annala
19.1. - 4.2.2007

ERÄS KANSSAKÄYMISEN MUOTO

Näyttelyni Eräs kanssakäymisen muoto yhtenä lähtökohtana ovat muistikuvat 1970-luvun alusta, jolloin aloitin koulunkäynnin ja tavailin ainoaa kotiimme tilattua sanomalehteä - Kansan Uutisia. Muistan kotona puhutun, kotona kuullun radion, kotiin tulleiden sanomalehtien, juuri hankitun television ja koulun kautta tapahtuneen yhteiskunnallisen todellisuuden kipeän avautumisen ulottuvuuden omaan suojattuun lapsuuden kokemukseeni. Koen yhä usein olevani sama maailman ilmiöistä hämmentynyt lapsi, joka kaipaa suojaa ja turvaa konfliktien maailmassa.

Näyttelyni käsittelee kahden aikaisemman näyttelyni tapaan aikalaisuuden teemaa. Omaa sukupolveani edeltäneet sukupolvet ovat välittäneet meille suoran tai epäsuoran kokemuksen itse koetusta sodasta. Meidät kasvattaneina heidän kokemuksensa on vaikuttanut suoraan meidän kokemukseemme. Oma sukupolveni välittää puolestaan eteenpäin tahtoen tai tahtomattaan oman lapsuutensa ja nuoruutensa aikana kokemuksen kautta muotoutuneita näkemyksiä.

Näyttelyssäni kerron videoinstallaation ja videonauhateosten avulla suojan, turvattomuuden ja konfliktin teemojen sirottumisesta arkipäivään. Näyttelyni kommentoi myös median kautta välittyviä kuvia ja sanoja, jotka vaikuttavat raameihin, joiden avulla havainnoimme ympäröivää maailmaa. Ilmaisukeinoni nousevat löydettyä ja kuvattua materiaalia yhdistävän videotaiteen, performanssivideon ja videoinstallaation repertuaarista.


 


 


Avoinna: ti-la 11-17, su 12-16, ma suljettu.
Unioninkatu 28 B, 00100 Helsinki. Puh. (09) 310 87039, faksi (09) 310 87038. Ilmainen sisäänpääsy!

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 12.1.2007