ANTON CORBIJN - Retrospektiivi

a. somebody -sarja / Serien a. somebody

2001-2002

 

Sarja a. somebody koostuu Anton Corbijnin omakuvista. Kuvat on otettu Strijenin kylässä, jossa Corbijn syntyi ja asui 11-vuotiaaksi asti. Kuvissa hän poseeraa naamioituneena edesmenneiksi muusikoiksi, jotka jossakin vaiheessa ovat olleet hänelle tärkeitä.

”Olin suunnilleen 45-vuotias ja yllättynyt – tai ehkä ärsyyntynyt – siitä, että edelleen keskityin työssäni aiheisiin, jotka liittyivät teini-iän pakkomielteisiini”, kertoo Corbijn.

Lapsuuden maisemat, teini-ikäisen kiihkeä halu olla ”joku” ja protestanttista kasvuympäristöä leimannut usko kuolemanjälkeiseen elämään yhdistyvät kuvissa vakavan humoristiseksi keitokseksi. ”Kun olin tehnyt sarjan, minusta alkoi tuntua, että vuonna 1972 aloittamani työ oli tullut jonkinlaiseen päätökseen”, Corbijn sanoo.

---

Serien a. somebody består av självporträtt på Anton Corbijn. Bilderna är tagna i byn Strijen, där Corbijn föddes och levde till 11-års ålder. Han poserar förklädd till bortgångna musiker, som i något skede varit viktiga för honom.

”Jag var ungefär 45 år och förvånad – eller kanske irriterad – över att jag fortfarande fokuserar på teman i mitt arbete, som hör i hop med tonårens tvångsföreställningar”, berättar Corbijn.

Barndomens landskap, tonårens passionerade lust att vara ”någon” och den protestantiska uppfostran påverkad av tron på ett liv efter detta blandats ihop i bilderna till en allvarlig humoristisk soppa. ”Då jag hade gjort serien, började det kännas som om arbetet jag påbörjat 1972 hade kommit till någon sorts avslutning”, säger Corbijn.


a. marley, strijen, holland, 2001.
© Anton Corbijn

 


 


Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 20.5.2008