Stunt - Videoita

Tony Cokes

2@, 2000

 

Tony Cokes toteaa, että ”vaatimus poliittisesti neutraalista taiteesta on lausuntona poliittisesti kaikkein latautunein. Taide ei voi välttyä heijastamasta historiaa, politiikkaa tai talouselämää, eikä populaarikulttuuri ideologiaansa”.

Cokesin videoteoksessa 2@ yhdistyvät musiikki ja teksti. Katsojalle esitetään kysymyksiä, väitteitä ja vihjeitä, jotka liittyvät 1960-luvulta alkaen pop- ja rock-musiikkiin. Lauseissa on viittauksia mainos-sloganeihin, rock-lyriikkaan ja musiikkivideoihin. Teoksessa on lainauksia muun muassa yhteiskuntaan vaikuttaneilta ajattelijoilta ja eri alojen taiteilijoilta, kuten esimerkiksi Malcom X:ltä, Public Enemyltä, Luis Althusserilta ja William Burroughsilta. Mustavalkoisella pohjalla vilahtavien lauseiden taustalla soi Cokesin ja Mark Piersonin taideyhtye SWIPE:n esittämä musiikki.

Taiteilija käyttää teoksessa hyväkseen yleisön kiinnostusta populaarikulttuuria ja rockmusiikkia kohtaan sekä pyrkii tarkoituksellisesti herättämään katsojissa levottomuutta. 2@ on sekä yhteiskuntaan kohdistuvaa kriittistä analyysiä, taiteilijan tulkintaa historiasta että hänen yhtyeensä promootiomateriaalia. SWIPE:n tyylille puolestaan on ominaista populaarimusiikin ja kulttuurin tutkimuksen harkittu ja tahallinen väärinymmärtäminen.

Cokes tutkii töissään kuinka yksilöt rakentavat ja toteuttavat identiteettejään median, populaarimusiikin sekä Hollywood-elokuvien kautta. 2@ tuo esille sen että vaikka taidemaailmalla, viihdeteollisuudella ja mainonnalla voi päällisin puolin olla eroavaisuuksia, niillä on myös yhteisiä piirteitä ja rakenteellisia samankaltaisuuksia.


Tony Cokes tuo esille taiteessaan rodun ja sukupuolen vaikutusta yksilön identiteetin muotoutumiseen. Cokesin videoita ja multimediainstallaatioita on ollut esillä muun muassa MoMa:ssa, Guggenheimissa ja Whitneyn Modernin taiteen museoissa New Yorkissa sekä Kasselin Documenta X:ssa, Saksassa. Cokes opettaa parhaillaan Brownin yliopistossa kuvataiteita ja asuu Providencessa Rhode Islandissa. 


 


Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 8.9.2004