Byggnaden och historikOHJE: väliotsikko

<h3> Otsikon teksti</h3>

Konstmuseet Mejlans har sedan år 1976 varit beläget mitt i ett gammalt parkområde och kulturlandskapet vid Fölisön, Ekudden och Mejlans gård. Ofta har parkområdet som omger museet tagits i bruk för utställningsverksamhet. Byggnaden är planerad av arkitekt Tero Aaltonen.

Kuva:Tanja KoponenMuseets samlingar består närmast av finsk 1900-talskonst med betoning på modernismen och nutidskonsten.

Utställningsverksamhet koncentrerar sig på varierande utställningar som ofta byggs upp kring museets egna samlingar. Grundsamlingen är utställd årligen.

 

Öppet on-sö 11-18.30, må-ti stängt. Biljetter 25/20 mk. Under 18 år fritt inträde. Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. 09 31087031, fax 09 310 87030.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 1.8.2001