ÖvrigtHelsingfors stads konstmuseum har ett brett verksamhetsfält. Museet har en aktiv utställningsverksamhet, svarar för Helsingfors stads offentliga skulpturer, vårdar och utökar sina samlingar samt driver Glogalleriet. Museerna i Tennispalatset och Mejlans bedriver en aktiv utställningsverksamhet och ordnar årligen 10–15 utställningar som vill väcka diskussion om aktuella teman och ge ett djupt och brett perspektiv på konstens historia och nutid. Samarbetet med internationella och finländska konstinstitutioner är nära och aktivt.

Konstmuseet har 58 fast anställda. Dessutom har museet ett avsevärt antal visstidsanställda personer som arbetar med projektbetonade uppgifter. Förutom driftsanslagen har konstmuseet anslag för konstköp och för förvärv av konst i offentlig miljö.Päivitetty: 17.9.2007

  • Toimintakertomus 2007
  • Toimintakertomus 2006
  • Toimintakertomus 2005
  •  

    Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 17.9.2007