Helsingfors stads konstmuseums pressbild och informationservice finns på adressen pressi.taidemuseo.fi

Den behövliga användarkoden och lösenordet får du från informationen tel. (09) 310 87004.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 17.9.2007