Helsingfors stads konstmuseum (HSKM) är också Nylands regionkonstmuseum.

HSKM följer aktivt med den visuella kulturen inom sin region och samlar, dokumenterar och undersöker fenomen i anknytning till den. Inom ramen för den regionala verksamheten arrangerar HSKM möten och kurser och står till tjänst med branschexpertis.

Den regionala verksamheten utvecklas i nära samarbete med Konstbranschens utvecklingsenhet Kehys vid Statens konstmuseum och landets övriga regionkonstmuseer.

Vid sidan av sina grundfunktioner som konstmuseum har HSKM inom det riksomfattande konst museifältet specialiserat sig på:
 • Frågor som gäller förvärv och vård av offentlig konst: Offentlig konst
 • Preventiv konservering
 • Presentation av aktuella experimentella icke-kommersiella konstfenomen: Glogalleriet

  Personer som svarar för HSKM:s utställningar, pedagogiska verksamhet, samlingar, verkregister, deponering och lån av verk samt konservering kan konsulteras i frågor som hör till deras verksamhetsområde. Kontaktuppgifterna återfinns under rubriken >> Personal

  Nylands kommuner:
  1. Helsingfors

  2. Västra Nyland: Esbo, Hangö, Ingå, Karis, Karislojo, Högfors, Grankulla,
  Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå, Ekenäs och Vichtis.

  3. Mellersta Nyland: Hyvinge, Järvenpää, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

  4. Östra Nyland: Askola, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå,
  Borgå, Buckila, Strömfors och Sibbo. • Länkar:


  Information:
 • JULKISEN TAITEEN HAASTEET seminaari 1.4.09
 • Ohjelma
 • Esitelmöitsijät ja panelistit

 • Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 23.1.2006