YLEISTÄ


Helsingin kaupungin taidemuseo toimii Uudenmaan aluetaidemuseona. HKTM seuraa aktiivisesti alueensa visuaalista kulttuuria sekä kerää, tallettaa ja tutkii siihen liittyviä ilmiöitä. Alueellisen toiminnan puitteissa HKTM järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia sekä antaa toimialaansa liittyvää asiantuntija-apua.


Alueellisen toiminnan kehittämisessä HKTM toimii läheisessä yhteistyössä Valtion taidemuseon kehittämisyksikön Kehyksen ja maan toisten aluetaidemuseoiden kanssa.


Taidemuseon perustoimintojen ohella HKTM on valtakunnallisessa taidemuseokentässä erikoistunut erityisesti:
 • Julkisen taiteen hankintaan ja ylläpitoon liittyviin kysymyksiin: Julkinen taide
 • Museopedagogiseen toimintaan.
 • Ajankohtaisen kokeilevan ei-kaupallisen kotimaisen taiteen ilmiöiden esittelyyn: Kluuvin galleria

  HKTM:n näyttelyistä, pedagogisesta toiminnasta, kokoelmista, teosrekisteristä, teosten tallettamisesta ja lainaamisesta, sekä konservoinnista vastaavia henkilöitä voi konsultoida heidän toimialaansa liittyvissä asioissa. Yhteystiedot löytyvät täältä >> Henkilökunta


  Uudenmaan kunnat:
  1. Helsinki

  2. Länsi-Uusimaa: Espoo, Hanko, Inkoo, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, Raasepori, Sammatti, Siuntio ja Vihti.

  3. Keski-Uusimaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa.

  4. Itä-Uusimaa: Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää ja Sipoo.

  ____________________________________

  Helsingfors stads konstmuseum (HSKM) är också Nylands regionkonstmuseum.
  HSKM följer aktivt med den visuella kulturen inom sin region och samlar, dokumenterar och undersöker fenomen i anknytning till den. Inom ramen för den regionala verksamheten arrangerar HSKM möten och kurser och står till tjänst med branschexpertis.

  Den regionala verksamheten utvecklas i nära samarbete med Konstbranschens utvecklingsenhet Kehys vid Statens konstmuseum och landets övriga regionkonstmuseer.

  Vid sidan av sina grundfunktioner som konstmuseum har HSKM inom det riksomfattande konst museifältet specialiserat sig på:
 • Frågor som gäller förvärv och vård av offentlig konst: Offentlig konst
 • Preventiv konservering
 • Presentation av aktuella experimentella icke-kommersiella konstfenomen: Glogalleriet

  Personer som svarar för HSKM:s utställningar, pedagogiska verksamhet, samlingar, verkregister, deponering och lån av verk samt konservering kan konsulteras i frågor som hör till deras verksamhetsområde. Kontaktuppgifterna återfinns under rubriken >> Personal

  Nylands kommuner:
  1. Helsingfors

  2. Västra Nyland: Esbo, Hangö, Ingå, Karis, Karislojo, Högfors, Grankulla,
  Kyrkslätt, Lojo, Nummi-Pusula, Pojo, Raseborg, Sammatti, Sjundeå och Vichtis.

  3. Mellersta Nyland: Hyvinge, Järvenpää, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

  4. Östra Nyland: Askola, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå,
  Borgå, Buckila, Strömfors och Sibbo. • Linkit:


  Tiedostot:
 • JULKISEN TAITEEN HAASTEET seminaari 1.4.09
 • Ohjelma
 • Esitelmöitsijät ja panelistit

 • Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 25.3.2009