Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmat sisältävät kaupungin taidehankinnat 1800-luvulta lähtien. Kokoelmat käsittävät noin 7500 teosta. Taiteentuntija, galleristi Leonard Bäcksbackan noin 430 taideteosta muodostaa kokoelmien rungon. Vuonna 1976 rakennettiin Meilahden museo alunperin Bäcksbackan kokoelmaa varten. Bäcksbackan lahjoituskokoelmaan sisältyy lukuisia suomalaisen taidehistorian helmiä, kuten Ellen Thesleffin Thyra Elisabeth (1892) ja Tyko Sallisen Mirri (1910).

Tyko Sallinen, Mirri
Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelmasta,
1910, öljymaalaus,
51 cm x 46 cm
Jalmari Ruokokoski, Sirkusakrobaatteja, vuodelta 1911, öljymaalaus kankaalle,
Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelma,
61 cm x 42 cm
Verner Thomé, Montyon-aukio, Marseille
Iris Roos-Hasselblattin kokoelmasta, 1909, öljymaalaus
109 cm x 139 cm

Professori Gösta Beckerin testamenttilahjoitus on toinen laajuudeltaan merkittävimpiä kaupungin taidemuseon lahjoituskokoelmista. Beckerin kokoelmaan sisältyy lukuisia mestariteoksia, kuten Hugo Simbergin, Pekka Halosen ja Eero Järnefeltin töitä.


Arkkitehti Elsa Arokallion, Aune ja Elias Laaksosen, ekonomi Aune Lindebergin ja filosofian maisteri Iris Roos-Hasselblattin sekä Martta ja Reino Sysin lahjoituskokoelmat ovat pienempiä, mutta laadultaan erittäin korkeatasoisia. Roos-Hasselblattin seitsemän teoksen lahjoitukseen sisältyy mm. yksi suomalaisen taidehistorian parhaimpia muotokuvia, nimittäin Magnus Enckellin Tyra Hasselblattin muotokuva vuodelta 1910.


Lahjoituskokoelmista viimeisimpiä on suomalaista nykytaidetta edustava intendentti Katriina Salmela-Hasanin ja David Hasanin kokoelma. Heidän kokoelmassaan ovat edustettuina 1980- ja 1990-luvun suomalaiset mestarit, kuten Leena Luostarinen, Cris af Enehielm ja Outi Heiskanen. Nykypäivänä taidehankinnoissa keskitytään kotimaisen nykytaiteen kokoelman muodostamiseen.
Leena Luostarinen, Kiinalaislapsi,
Katriina Salmela-Hasanin ja David Hasanin
kokoelmasta, 1995,öljymaalaus
75 cm x 77
Magnus Scharmanoff
Turhan nuori, 1992, 50 x 100 cm, valokuva
Kalle Hamm
Ajatus ja uloste, vuodelta 2001, installaatio
Yrjönkatu 21 B, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki,
puh. (09) 310 87041, faksi (09) 310 87040

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa. ©Kuvasto ry 2000.
The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyrightholders. All rights reserved the Artist and Visual Artist's Copyright Society Kuvasto 2000.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 26.5.2005