Om galleriet


Glogalleriet är en utställningslokal som sköts av Helsingfors stads konstmuseum. Galleriet har profilerat sig som en presentär av experimentell icke kommersiell finsk konst. Galleriet erbjuder möjligheter för utställningsprojekt som det kan vara är svårt att genomföra någon annanstans. Eftersom Glogalleriet får stöd från Helsingfors stad är hyran låg och konstnärerna behöver inte betala försäljningsprovision.

Kuva:Tanja Koponen
Ansökningar

Ansökningar om utställningstid tas emot två gånger i året. Årligen ansöker ca 150 konstnärer om att få ställa ut i galleriet, av dem får ca 15 utställningstid.

Utställningstiden är vanligen tre veckor vilka innefattar upphängningen och nedmonteringen. Hyran är för tre veckor 474 euro. Prisen inkluderar moms. Hyresvärden förbehåller sig rätten att justera priset. Ingen försäljningsprovision uppbärs.

I hyran ingår

 • städning och bevakning
 • information till pressen
 • kopiering av skriftligt material i samband med utställningen
 • 20-40 st. affischunderlag (konstnären kan också själv låta trycka sina affischer)
 • ett begränsat antal skulptursocklar, mobila väggar och annat materiel
 • därtill finns det till förfogande apparatur för framställning av videoverk


 • Utställaren svarar för


 • upphängning och nedmontering
 • transporten av sina verk och eventuella försäkringar
 • att inbjudningskorten blir tryckta och avsända
 • att affischerna blir tryckta och distribuerade
 • vernissagearrangemangen
 • avgiftsbelagda tidningsannonser
 • uppläggning av det skriftliga materialet i samband med utställningen


 • Ansökningar bör sändas två gånger om året före 31.1. och före 31.8. Ansökningen är informell. Uppge önskad utställningstid, bifoga dior eller fotografier av verken, meritlista och utställningsplan. Ansökningarna adresseras till:

  Helsingfors stads konstmuseum
  (Jakobsgatan 3B, 6.vån.)
  PB 5400
  00099 Helsingfors stad


   

  Öppet ti-lö 11-17, sö 12-16, må stängt. Unionsgatan 28 B, Helsingfors 10. Tel. 09 310 87039, fax 09 310 87038.

  Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 27.6.2007