ALETHEIA – Positioner i den samtida fotokonsten
23.1. - 22.3.2009

 

 
 
 

 

 

 

Hur framställs tid och rum i fotografiska arbeten? Vilken slags kunskap om människa och omvärld åstadkommer fotografier? Vilka sinnliga och emotionella erfarenheter kan de förmedla? Verken av utställningens femton konstnärer väcker tankar om fotografiets grundläggande egenskaper och uttryck.

Utställningens titel Aletheia syftar på sanningens gudinna i den grekiska mytologin. Namnet påminner oss om att tillförlitlighet och uppriktighet är viktiga aspekter av fotografiers sanningar och kunskapsanspråk. Utställningens verk behandlar grundläggande frågor om människans existens och sociala verklighet. Teman som minnen, historia och identitet löper genom utställningen. I många verk är även förlust, våld och död mycket närvarande.

Utställningens konstnärer är: Renaud Auguste-Dormeuil, François Bucher, Pierre Gonnord, Aneta Grzeszykowska, Maria Hedlund, Nanna Hänninen, Alfredo Jaar, Liisa Lounila, Emily-Jane Major, Oscar Muñoz, Chino Otsuka, Marja Pirilä, Jari Silomäki, Michael Wesely och Richard Whitlock.

Den har producerats av Helsingfors stads konstmuseum och Förbundet för fotografiska konstnärer r.f. Utställningens kuratorer är Jan-Erik Lundström och Elina Heikka. Utställningen är en del av Helsinki Photography Festival 2009 och Fotografiets år 2009 - www.katse.org

Evenemanget Helsinki Photography Festival 2009 har fått understöd av Alfred Kordelins stiftelse, Undervisningsministeriet, Centre culturel français, Finsk-svenska kulturfonden, Svenska Kulturfonden och Statens fotokonstkommission.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 23.1.2009

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.