Bästa lärare

Välkommen till Helsingfors stads konstmuseum!

På den här sidan finner du uppgifter om sådant som är bra att känna till när du kommer till museet med din grupp. På utställningssidorna presenteras museets utställningar och program. Ansvarig museilektorn museilektor Kaisa Kettunen tel. (09) 310 87054 eller museilektor Lotta Kjellberg (09) 310 87074.

Information till lärarna:

Lärarinfo må. 26.10 kl. 16.00
Presentation av utställningen och dess program för lärare.
Anmälningar senast 26.10: Susanna Lovelock tel.(09) 310 07003 eller susanna.lovelock@hel.fi
De första 60 anmälda ryms med!

För lärarna arrangeras några gånger om året ett informationsmöte, där museets nya utställningar och program presenteras. Inbjudan sänds till skolan under lärarens namn. Har du inte hittills fått post med ditt eget namn, kan du anmäla dig till vår postningslista på adressen: kaisa.kettunen@hel.fi. Uppge ditt namn, skolans namn och skolans adress. Berätta samtidigt om det gäller lågstadiet,högstadiet eller gymnasiet.

Guidningar:

 • vi rekommender guidning för grupperna, som därmed får mera ut av
  utställningarna
 • guidning för elevgrupper kostar 20€ (ti-fr kl. 11-15), på andra tider normalpriser (vardagar 60€, helgdagar 75€)
 • guidningen skall bokas i god tid, samma dag kan det vara svårt att arrangera
 • bokningarna tas emot av Susanna Lovelock, tel. (09)310 87003. Hon
  behöver uppgifter om önskat datum och klockslag för guidningen (även
  alternativ tid), gruppens storlek och klassnivå, ditt namn, skolans
  namn och kontaktuppgifter (telefon och fax, e-postadress)
 • gruppens maximistorlek är 30 elever
 • med småbarnsgrupper är det bra att ha med flera övervakare
 • du får gärna framställa önskemål om guidningen
 • guidebokningen ger svar på många frågor
 • våra guider är experter på konst, det lönar sig att dra nytta av
  deras kunskaper, eleverna kan på förhand uppmuntras att ställa frågor


 • Verkstäder:

 • Verkstadsarbetet är ett sätt att aktivt ta del av konstmuseets utställningar. Deltagarna får dels studera konstverken, dels själva utföra konstnärligt arbete i verkstaden.
 • Konstmuseet Tennispalatset har ett särskilt rum, Studio, för verkstadsarbetet.
 • Varje utställning kompletteras av ett verkstadsprogram. Verkstäderna är avsedda för skolelevsgrupper och på speciella evenemangsdagar även för andra museibesökare. Skolgrupperna ombeds vänligen boka verkstaden i god tid. Antalet platser är begränsat. Gruppstorleken bestäms enligt teknik och tema. Högst 24 elever kan arbeta samtidigt i Studion. Studera programmen och målgrupperna innan du bokar tid.
 • Verkstäderna för skolelevsgrupper kostar 20 €.
 • I de övriga verkstäderna varierar prisen. Ibland kan man delta för utställningsbiljettens pris, ibland uppbärs en avgift för materialet. Kontrollera priset i programmet.
 • Även Konstmuseet Mejlans arrangerar i mån av möjlighet verkstadsarbete till vissa utställningar.
 • Närmare besked om verkstadsarbetet får du av museilektor Kaisa Kettunen, tfn (09)310 87054.
 • Verkstadsprogrammet får du fram genom att klicka här >>Verkstadsprogram


 • Före ankomsten till museet:

 • kan ni gärna fundera på vad ni vill ha ut av museibesöket
 • lönar det sig att förbereda besöket med klassen och ge
  bakgrundsinformation om utställningarna
 • är det bra att berätta i synnerhet för yngre elever vad man gör i
  ett museum och vad man skall beakta där, t.ex. att man inte skall
  springa omkring och att man inte får vidröra verken
 • Efter besöket kan ni fortsätta att behandla utställningens tema i skolan


 • När du kommer med din grupp till Konstmuseet Tennispalatset:

 • anmäl dig hos kassan, betala inträdet och eventuell guidning
 • det finns en klädförvaring för skolelever där ni också kan
  lämna väskor och ryggsäckar, vid behov får ni hjälp av salvakterna,
  kassan och guiderna
 • om gruppen beställt guidning väntar guiden på er vid kassan eller i
  museets aula
 • garderoben lånar ut sittunderlag att använda under guidningen
 • personalen hjälper vid behov


 • När du kommer med din grupp till Konstmuseet Mejlans:

 • anmäl dig hos kassan, betala inträdet och eventuell guidning
 • museet har klädhängare för ytterkläder och låsbara skåp för väskor
 • om gruppen beställt guidning väntar guiden på er vid kassan
 • personalen hjälper vid behov


 • Konstmuseet Tennispalatset: Öppet: ti-sö 11-19, må stängt. Salomonsgatan 15 (nära Kamppi köpcentrum), Helsingfors 10. Tel. 09 310 87001, fax 09 310 87000

  Biljetter:
  Normal biljett 9 euro
  Normal rabattbiljett 7 euro
  Under 18 år fritt inträde
  Fritt inträde på fredagar kl. 11-16!

  Konstmuseet Mejlans: Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
  Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
  Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.

  Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 14.10.2009