Samling Bäcksbacka
26.1.2006 - 12.3.2006

 

 
 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum ställer på bekant vis ut grundvalen för sina samlingar, Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling, på Mejlans konstmuseum. Utställningen är en exkursion till den finländska konsten på 1900-talet och ger en glimt av förra seklets franska konst. Utom samlingens sk. normalhängning visas också pastellteckningar i original av Macus Collin, utförda för sextio år sedan som illustrationer till Aleksis Kivis Seitsemän veljestä (Sju bröder).

Konstsamlare koncentrerar sig ofta på en viss konstriktning eller epok. Filosofie magistern och konsthandlaren Leonard Bäcksbackas (1892–1963) och hans hustru Katarinas (1894–1976) passion var den finländska 1900-talskonsten, med Marcus Collin, Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, Ragnar Ekelund, Alvar Cawén och Ellen Thesleff som särskilda favoriter

Sin karriär som konsthandlare inledde Leonard Bäcksbacka redan under studietiden då han höll utställningar för sina konstnärsvänner i sitt eget hem och sålde deras verk till vänner och bekanta. När han år 1915 grundade Konstsalongen blev galleriverksamheten professionell. Handeln med äldre konst och antikviteter gav honom friheten att ställa ut just sådan samtidskonst som han ville i sitt galleri och att skapa och förvara en privat konstsamling.

Den bärande tanken var från första början att donera samlingen till ett museum där publiken kan se den. Denna dröm hann Leonard Bäcksbacka inte se uppfylld. Efter hans död fortsatte Katarina Bäcksbacka att förkovra samlingen, och när hon avled 1976 donerade arvingarna verken – inalles 448 stycken – till Helsingfors stad, som byggde Mejlans konstmuseum att ställa ut samlingen i. För att få ett så representativt och omfattande urval som möjligt av tidens konst utvaldes verken till donationssamlingen med omsorg och eftertanke ur konsthandlarens större samling.

I år har vi i samband med samling Bäcksbacka särskilt betonat den mångsensoriska konstupplevelsen. Hjälpmedel och beskrivande specialguidningar i utställningen finns tillhanda i synnerhet för synskadade besökare.

Guidningar: Gratis guidning på finska on kl. 17 och sö kl. 14.
Guidning på svenska 2 söndagen i månaden kl. 15. Övrig guidning beställs på numret (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 23.2.2006

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.