BÄCKSBACKAS SAMLING
19.12.2006 - 18.2.2007

 

 
 
 

 

 

 

Helsingfors stads konstmuseum ställer på sedvanligt sätt ut hörnstenen i sina samlingar, Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling, på Mejlans konstmuseum. Utställningen är en exkursion till den finländska konsten på 1900-talet och ger en glimt av förra seklets franska konst. En specialitet för i år är ett urval målningar med ljus och klar palett. Denna linje inom den finska konsten utkristalliserade sig efter kriget bl.a. i Prismagruppens arbeten. Det var en reaktion på den jordnära novembergruppens färguppfattning.

Konstsamlare koncentrerar sig ofta på en viss konstriktning eller epok. Filosofie magistern och konsthandlaren Leonard Bäcksbackas (1892–1963) och hans hustru Katarinas (1894–1976) passion var den finländska 1900-talskonsten, med Marcus Collin, Jalmari Ruokokoski, Tyko Sallinen, Ragnar Ekelund, Alvar Cawén och Ellen Thesleff som särskilda favoriter

Sin karriär som konsthandlare inledde Leonard Bäcksbacka redan under studietiden då han höll utställningar för sina konstnärsvänner i sitt eget hem och sålde deras verk till vänner och bekanta. När han grundade Konstsalongen år 1915 blev galleriverksamheten professionell. Handeln med äldre konst och antikviteter gav honom friheten att ställa ut just sådan samtidskonst som han ville i sitt galleri och att skapa och upprätthålla en privat konstsamling.

Den bärande tanken var från första början att donera samlingen till ett museum som var öppet för allmänheten. Denna dröm hann inte uppfyllas för Leonard Bäcksbackas del. Efter hans död fortsatte Katarina Bäcksbacka att utöka samlingen, och när hon avled 1976 donerade arvingarna verken – inalles 448 stycken – till Helsingfors stad, som byggde Mejlans konstmuseum att ställa ut samlingen i. För att få ett så representativt och omfattande urval som möjligt av tidens konst utvaldes verken till donationssamlingen med omsorg och eftertanke ur konsthandlarens större samling.

Utställningen lägger särskild vikt på en konstupplevelse som skall vara tillgänglig och öppna sig för flera sinnen. Bl.a. erbjuder vi beskrivande guidningar för synskadade. I samband med guidningarna har alla grupper möjlighet att studera samlingens skulpturer också genom att känna på dem med händerna.

Fritt inträde!

Guidningar: Gratis guidning på svenska sö 21.1, 28.1 och 4.2. kl. 16; på finska on kl. 17 och sö kl. 14.
Guidning på andra tider beställs på numret (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 13.12.2006

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.