Carnegie Art Award 2006
22.3.2006 - 14.5.2006

 

 
 
 

 

 

 

Carnegie Art Award har instiftats för att stödja framstående konstnärer i Norden och främja samtida måleri. Evenemanget, som hade premiär hösten 1998, äger sedan hösten 2003 rum vartannat år istället för varje år som tidigare varit fallet. Det har fyra inslag: en vandrings-utställning av utvalda verk, en dokumentation av utställningen i bokform, en film som porträtterar de deltagande konstnärerna, samt priser till fyra av utställningens konstnärer.

NOMINERING
Till Carnegie Art Award 2006 har 26 sakkunniga i samtida nordiskt måleri nominerat vardera upp till fem av de, enligt deras mening, mest framstående nordiska konstnärerna av idag. Nominatörerna är representanter för konstmuseer, konstutbildningar, kritiker, konstskribenter och andra sakkunniga i Norden. Nomineringsgruppen utses för ett år. Vilka som ingår i nomineringsgruppen är konfidentiellt fram till utgivandet av boken i vilken de nominatörer som så önskar omnämns.

Carnegie Art Award vänder sig till konstnärer som är medborgare eller bosatta i ett nordiskt land. Konstnärer som tidigare har deltagit i utställningen Carnegie Art Award kan nomineras på nytt.

Samtliga nominerade konstnärer har inbjuds att bidra med upp till fem konstverk inför valet av verk till Carnegie Art Award. Verken skall vara gjorda under de senaste två åren för att utställningen därigenom skall avspegla vad som sker inom nordiskt måleri idag.

Till Carnegie Art Award 2006 har 115 konstnärer nominerats. Samtliga nominerade konstnärer behandlas konfidentiellt. Endast namnen på de konstnärer som juryn har valt ut att deltaga i utställningen Carnegie Art Award 2006 offentliggörs.

Juryn sammanträdde i april 2005 och sammanställde, utifrån insända bilder, video etc. den grupp om 21 konstnärer som skall representera årets utställning. Juryn träffades åter i juni 2005 för att utifrån originalverken sammanställa utställningen. Under detta möte utsåg juryn även årets pristagare och stipendiat baserat på de verk som visas i utställningen.

KONSTNÄRER 2006
Karin Mamma Andersson (SE)
Astrid Nondal (NO)
Lise Blomberg Andersen (DK)
Jón Óskar (IS)
Jesper Christiansen (DK)
Eggert Pétursson (IS)
Steingrímur Eyfjörd (IS)
Finnbogi Pétursson (IS)
Erik A. Frandsen (DK)
Henrik Samuelsson (SE)
Jan Håfström (SE)
Marjatta Tapiola (FI)
Maria Lindberg (SE)
Kira Wager (NO)
Petra Lindholm (FI)
Magnus Wallin (SE)
Josefine Lyche (NO)
Rafael Wardi (FI)
Sirous Namazi (SE)
Kathrine Ærtebjerg (DK)
Ole Jørgen Ness (NO)

PRISET
Bland de verk som visas på utställningen har juryn utsett tre pristagare och en stipendiat. Karin Mamma Andersson, Sverige tilldelades första pris om 1 000 000 svenska kronor, andrapris om 600 000 gick till Eggert Pétursson, Island och redjepris, 400 000 svenska kronor till Petra Lindholm, Finland. Stipendiet om 100 000 svenska kronor till en yngre konstnär tilldelades Sirous Namazi, Sverige.

Pristagarna erhåller även en skulptur i diabas, formgiven av konstnären Jene Highstein, New York. Priserna för Carnegie Art Award 2006 delades ut i samband med invigningen av utställningen på Heine Onstad Kunstsenter i Høvikodden utanför Oslo den 28 september 2005. Prisutdelningen förrättades av H.M Drottning Sonja av Norge.

JURYN
Juryn för Carnegie Art Award 2006 består av:

 • Associate Professor Ina Blom, Institutionen för Konsthistoria, Universitetet i Oslo
 • Chefsintendent Maaretta Jaukkuri, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors
 • Museidirektör Lars Nittve, Moderna Museet, Stockholm (ordförande)
 • Lektor Halldór Björn Runólfsson, Islands Konstakademi, Reykjavik
 • Museidirektör Poul Erik Tøjner, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk
 • Museidirektör Suzanne Pagé, Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris (gästledamot)

  Sedan hösten 2003 utökas juryn med en internationell ledamot som bjuds in att delta vid juryns andra möte när pristagare och stipendiat utses. Juryns sammansättning är av avgörande betydelse och dess ledamöter väljs i första hand efter kompetens. Det är också önskvärt att flera nordiska länder finns representerade. Juryns medlemmar byts löpande ut.

 • Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 24.3.2006

  Länkar
  Carnegie Art Award 2006

  Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
  Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
  Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.