Goethe Abwärts – Deutsche Jungs Etc. Verk ur Falckenberg-samlingen
15.10.2005 - 15.1.2006

 

 
 
 

 

 

 

Ett expressivt, furiöst och ymnigt flödande uttryck har redan i hundra år varit utmärkande för den tyska konsten. Traditionen lever och förnyar sig fortfarande, och den har starkt påverkat också många finländska konstnärers arbeten.

Doktor Harald Falckenberg, jurist och konstälskare från Hamburg, har de senaste tio åren förvärvat en enorm samling av rebellisk nutidskonst. Det utställningsurval som visas i Helsingfors har han kallat Goethe Abwärts – Deutsche Jungs Etc.

Samlingsurvalet presenterar bl.a. dagens främsta tyska konstnärsnamn Jonathan Meese och Daniel Richter samt riktningens äldre banbrytare Günther Förg och Gerhard Richter. Centrala konstnärer i samlingen är också konkurrenterna och vännerna Martin Kippenberger, Albert Oehlen och Werner Büttner. Utöver tyska nutidskonstnärer presenteras även likasinnade amerikanska konstnärer som t.ex. Paul McCarthy och Richard Prince.

Den omfattande utställningen med verk av drygt 50 konstnärer är indelad i fyra teman: Historia belyser nutidskonstnärernas konfliktfyllda relation till historiska händelser och till konsthistorien. Provokation som handlingsmodell presenterar bl.a. aktionisterna i Wien som redan på 1960-talet införde fysisk provokation i konsten. Sinnestillstånd visar hur nutidskonsten tar avstamp i konstnärens otyglade uttryck för känslor och associationer. Vardagsfenomen handlar om konstnärernas syn på dagens pluralistiska värld.

Enligt Harald Falckenbergs egen konstuppfattning ställer sig all betydande konst i början ”mot kulturen”. Det viktiga är att utmana invanda tankegångar. Avståndet till Goethes klassicism eller den tidiga romantikens ädla känslor är långt i samlingens verk. De stora berättelserna, etablerade värden och dagsläget i världen får sig en ordentlig omgång i utställningen.

Lördagen den 15.10 kl. 15 kompletteras uställningen av en paneldiskussion på engelska om måleriets situation. I panelen deltar doktor Harald Falckenberg, utställningskonstnärerna Werner Büttner, Jonathan Meese och Robert Lucander samt utställningens kuratorer Oliver Zybok och Pessi Rautio.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14; på svenska 2 söndagen i månaden kl. 15. Övriga guidebokningar tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 5.10.2005

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.