Det Blå Altai -J.G.Granö som forograf i Sibirien 1902-1916
15.3.2002 - 9.6.2002

 

 
 
 

 

 

 

Det blå Altai
J.G. Granö som fotograf i Sibirien 1902-1916

Helsingfors stads konstmuseum i Mejlans öppnar 15.3.2002 utställningen Det blå Altai, som presenterar Johannes Gabriel Granös (1882-1956) fotokonst. Fotografierna är tagna under J.G. Granös vistelse i Centralasien åren 1902-1916. Granö var professor i geografi vid universiteten i Helsingfors, Åbo och Dorpat, men han är framför allt känd som vetenskapsman och forskningsresande. Att han också var en pionjär inom vår fotokonst har hittills överskuggats av hans vetenskapliga karriär. Det blå Altai presenterar i första hand J.G. Granö som konstnär. Han var en suverän landskapsfotograf som i sitt arbete kombinerade vetenskap och konst på ett unikt sätt.

J.G. Granö fotograferade rum och rörelse med stor skicklighet, och hans bilder engagerar med sin spontanitet och sina konkreta motiv. Under sin fältforskning i Centralasien fotograferade han Altaiområdet, de finska kolonierna i Sibirien, den västsibiriska stäppen och Mongoliet samt invånarna i dessa trakter. Forskningsresorna förutsatte att man färdades tusentals kilometer till fots, till häst och med oxvagnar. Med självutlösare tog Granö också bilder av sig själv. Motiven varierar från intima personbilder och humoristiska dokument över expeditionens vardag till de majestätiska landskapen i Altai med dess oändliga stäpper, idylliska sjölandskap, mörka skogar och storslagna bergskedjor.

Utställningens namn Det blå Altai hänvisar till Granös egen indelning i det Svarta, Blåa och Vita Altai. Svarta Altai var en konkret, mulldoftande trakt med skogar och undervegetation, som kunde observeras med alla sinnen. Vita Altai var landskapets ständiga inramning, bergen med sina snöiga toppar, som representerade en
strävan mot höjden. Blåa Altai var med sina glittrande sjöar och disiga dalar ett fjärran blånande, ouppnåeligt och himmelskt landskap som Granö försökte fånga i sina fotografier.

Utställningen är arrangerad av Helsingfors stads konstmuseum, Konstindustriella högskolan och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Samarbetspartner är Geografiska föreningen i Finland och Finsk-ugriska sällskapet, som båda redan på sin tid stödde Granös arbete. Övriga samarbetspartner är Granös forna arbetsplatser, de geografiska institutionerna vid universiteten i Helsingfors och Åbo, samt bildkonstenheten vid yrkeshögskolan i Sydkarelen. Utställningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden och EPSON. Kurator är dr Taneli Eskola. I samband med utställningen offentliggörs en donation, genom vilken Granösamlingen kommer att fogas till SKS samlingar (närmare uppgifter: informatör Sirkka-Liisa Mettomäki, SKS, tel. 09-131 23237). Utställningsboken ges ut på förlagsaktiebolaget Musta Taide.

Information: utställningens kurator Taneli Eskola (KoH), gsm 050-526 1288 / museiassistent Taru Tappola, tel. 09-310 87021, 050-341 6524 / Pressmaterial: informatör Karri Buchert, tel. 09-310 87004, 050-304 6707.

Guidningar: gratis guidning för publiken på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14, på svenska 2 söndagen i månaden kl. 13. Övriga guidebokningar tel. 09-310 87003.

Konstmuseet Mejlans
Öppet: on-sö 11-18.30
Biljetter: 4,20 / 3,40 euro. Under 18 år gratis.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 5.3.2002

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.