Hästkrafter
25.5.2006 - 24.9.2006

 

 
 
 

 

 

 

Hästen går genom konstens historia i häpnadsväckande många roller. Under tidens gång har den dels fått uppträda som sig själv, dels symbolisera de mest skiftande företeelser. Konstmuseet Mejlans sommarutställning släpper lös horder av hästar i bildkonsten.

Förhållandet mellan människa och djur har blivit ett allt viktigare etiskt spörsmål. Det är framför allt förhållandet till hästen som ställts i fokus under seklens lopp. Detta syns också i bildkonsten. Hästen är ett ädelt djur, en representant för skönhet, en arbetspartner eller en symbol för styrka och ekonomi. Den förknippas också med helt motsatta drag, som frihet och hårt arbete eller högtflygande själfullhet och primitiv fysiskhet. Hästen är såväl kungars och soldaters stolta riddjur som småflickors sympatiska älsklingsdjur.

I den äldre konsten uppträder hästen ofta som en väsentlig del av människans livsmiljö, men den ingår också i många myter och berättelser. Under modern tid har bilden av hästen allt oftare fått berätta om människans känslotillstånd eller ideal – eller avsaknaden av sådana. I den nyaste samtidskonsten ses hästen ofta som en sinnebild för konstnärens personliga känslor.

Utställningsurvalet består av omkring trehundra verk från finländska samlingar och av finländska konstnärer. Stilarna varierar från 1600-talets grafik och måleri till den nyaste videokonsten. Olika aspekter på hästen presenteras via temahelheter, till exempel På landet och i staden, Samhällets och ekonomins hästkrafter, Kungen till häst, Hästsport, Hästpersonligheter och Den mytiska hästen.

Hästens historia i konsten och bakgrunden till hästens symbolbetydelser utreds i boken Hevosvoimat som ges ut i samband med utställningen. Boken presenterar även sex konstnärer. Den är förlagd av Maahenki Oy. Utställningens samarbetspartner är Ypäjän Hevosopisto.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14; på svenska 2 söndagen i månaden kl. 15; på engelska 1 söndagen i månaden kl. 15. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 16.5.2006

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.