Ido Bar-El - Målningar
8.11.2003 - 15.2.2004

 

 
 
 

 

 

 

Målningar

Konstmuseet i Mejlans är från 8.11.2003 till 15.2.2004 fyllt av israelisk nutidskonst, hos oss ännu tämligen okänd. I Israel skapas trots det pågående våldet ett måleri där olika element, också sådana som avstöter varandra, förenas till vackra helheter. Utställningen av Ido Bar-Els målningar inleder samtidigt museets nya utställningsserie som presenterar manliga målare.

Den israeliske konstnären Ido Bar-El (f. 1959) blev i början av 90-talet ett namn i landets konstvärld. Verken med sina mångahanda bildlån väckte en rockbetonad entusiasm inom den unga generationen när det kom fram att målningsunderlagen bestod av bl.a. bortförda trafikmärken, officella informations- och förbudsskyltar och tom. soldathjälmar. Konstnären expanderade därmed från måleriets inåtvändhet till kompositioner som var både sociala och politiska.

Bar-El hörde då till den unga israeliska konstnärsgeneration som äntligen stod på internationell nivå. Vid det här laget är han landets främsta representant i utställningar utomlands. På sistone har han ställt ut inte bara i Israel utan även i bl.a. Berlin, Rom, New York, biennalen i São Paolo, Belgien och Holland. I år utnämndes han till chef för bildkonstavdelningen vid Bezalels konstakademi, men hans hållning är alltjämt den samma i sin förening av idealism och cynism eller aktivism och estetism.

Ido Bar-Els målningar har blivit allt mer abstrakta, med allt friare ramar för samspelet mellan olika material. Färgämnena tycks numera bete sig nästan hur som helst på sina underlag.

De 109 nya verk av Bar-El som visas på utställningen är ett frosseri i olika måleriska metoder. Målningarna har utförts på alla slags bortslängda platta material, från tvättmaskinslock till skåpdörrar — och med alla tänkbara färgämnen från husfärger till kulspetspennor. Även om Bal-El maniskt försöker undvika att upprepa vedertagna måleriska metoder, eller ens sig själv, karakteriseras hans nya verk ändå av skönhet och elegans.

Utställningen har fått stöd av Israels utrikesministerium och Finlands undervisningsministerium. Den kompletteras av en katalog som utges i samverkan med Minerva Kustannus Oy. Katalogen har även fått stöd av Israel National Lottery och Arthur Goldreich Trust.

Den nu inledda serien med manliga målare på Helsingfors stads konstmuseum fortsätter med utställningar av konstnärerna Osmo Rauhalas och Henry Wuorila-Stenbergs konst.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14; på svenska 2 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 4.11.2003

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.