Viktigaste i livet - Lea och Pekka Kantonen i samarbete med ungdomar från olika folkslag
25.2. - 3.4.2005

 

 
 
 

 

 

 

Lea och Pekka Kantonen har fyllt konstmuseet med olika människors uppfattningar om vad som är viktigast i livet. Konstnärerna antar i denna utställning förmedlarens roll och låter ungdomarna spela huvudrollen.

Paret Kantonen har sedan slutet av 1980-talet arbetat bland olika ursprungsfolk och små folk i syfte att förmedla ungdomarnas syn på sitt liv både inom dessa folk och för konstpubliken. Resultaten av deras arbete fyller nu Mejlans konstmuseum med nio stora installationer som bildar en resa till olika tankar om livet. En väsentlig del av utställningen är de tecknade begreppskartorna där ungdomarna skildrar saker som på olika sätt är viktiga för dem. Fotografier av favoritplatser, installationer som kommenterar hem och skola, ljudband, videor och presenter som paret Kantonen fått av sina vänner bygger upp en mångsensorisk utfärd till våra medmänniskors tankevärld. Var och en kan i det rikliga utställningsmaterialet finna både olikheter och överraskande likheter mellan människor av olika folkslag.

Många utställningsverk bygger på åratal av samarbete framför allt med samerna i Finland, setufolket i Estland och rarámuri-indianerna i Mexiko. En del av arbetena är nyligen utförda i konstmuseets verkstäder, där de nu redan unga vuxna byggt vidare på de iakttagelser om sig själva och världen som de i tonåren gjorde tillsammans med paret Kantonen.

Utställningen är en del av Lea Kantonens konstnärliga doktorsavhandling för Konstindustriella högskolan och Pekka Kantonens doktorsavhandling för Bildkonstakademin. Lea Kantonens avhandling om samfundskonst utkommer med utställningen pågår.

Guidning: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14; på svenska 2 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidbokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 14.2.2005

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.