L. Onerva
25.2. - 23.5.2004

 

 
 
 

 

 

 

Vaknatt

Vaknatt är en upprörande resa in i ett tragiskt skede i författaren och diktaren L. Onervas (1882–1972) liv. Hon var på 1940-talet i fem år intagen på Nickby sinnessjukhus Nikkilän mielisairaalaan. Frihetsberövandet uthärdade hon tack vare sin kreativitet. Utom i tusentals dikter gav hon utlopp åt sin smärta i hundratals akvareller och texter, huvudsakligen med sig själv som modell. En del av bilderna skildrar den trista och undergivna atmosfären på sjukhuset. Konstmuseet Mejlans visar omkring 150 av Onervas akvareller, tillsammans med utställningen After Image som handlar om kvinnans identitet. Vaknatt är en berättelse om en finländsk kvinnas öde, en krossad identitets överlevnadskamp.

L. Onerva (Hilja Onerva Lehtinen) levde ett modigt liv som kvinna i det tidiga 1900-talets Finland. Hennes okonventionella dikter och vanor överskred gränserna för vad som tilläts en normal kvinna. Förhållandet med Eino Leino var intensivt, men ledde aldrig till bröllopsklockors klang.

Onerva gifte sig med kompositören Leevi Madetoja. Parets öde beseglades av alkoholen och samtidens uppfattning om hur alkoholism skall skötas. De svåra konflikterna i äktenskapet ledde till att båda makarna började missbruka alkohol och läkemedel. När situationen blivit ohållbar tog Madetoja in på ett vårdhem för alkoholister, medan Onerva togs in för tvångsvård på Nickby sinnessjukhus. I fångenskapen innanför sjukhusmurarna kunde hon bevara sitt förnuft bara genom att skriva och teckna. Efter Leevi Madetojas död blev Onerva tack vare vänners hjälp utskriven 1947 och fortsatte att skriva och teckna i ytterligare 25 år.

Det har inte varit allmänt känt att diktaren L. Onerva också var en passionerad bildskapare. Finska kulturfonden deponerade år 1972 diktarens digra kvarlåtenskap i Suomen Kirjallisuuden Seuras litteraturarkiv. Under sitt arbete med verket Nalle ja Moppe bekantade sig författaren Hannu Mäkelä med tusentals opublicerade dikter och dessutom ett ofantligt antal teckningar och akvareller, främst ångestfyllda bilder av en storögod kvinna. Litteraturarkivet lånade ut akvarellerna och teckningarna till utställningen i Mejlans konstmuseum. Urvalet har gjorts av museichefen Berndt Arell, som utom Hannu Mäkelä författat artiklarna till utställningsboken. Den ges ut av Minerva-kustannus Oy i Jyväskylä.

Guidningar: Gratis guidning på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14; på svenska 2 söndagen i månaden kl. 13. Övrig guidebokning tfn (09) 310 87003.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 2.3.2004

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.