Sju finländska identiteter
Multimedieverket "ett hem i museet" av Mario Rizzi

9.11.2001 - 3.3.2002

 

 
 
 

 

 

 Helsingfors stads konstmuseum i Mejlans öppnar 9.11.2001 en utställning av ett hem som den italienskfödde konstnären Mario Rizzi (f. 1962) planerat och byggt upp i museet tillsammans med "sju finländska identiteter".

Sju finländska identiteter inbjuder besökaren att använda sin fantasi och delta i olika sysslor i hemmet — prova kläder, blåsa upp ballonger, skriva ner sina minnen, spela piano eller t.ex. lukta på olika kryddor. "Ett hem i museet" är en mötesplats och en ask med minnen. Verket tar upp frågor om vad finskheten och främlingskapet innebär i ett multikulturellt samhälle. Samtidigt dryftar man upplevelsen av hemmet — den plats som hör till oss och som vi hör till. Innehavarna av hemmets rum är fast bosatta inom huvudstadsregionen. De studerar eller arbetar. En av dem är född i Finland. Fahmo har somalisk bakgrund, Eva vitrysk, Mihraban kurdisk; Lydia kommer från Filippinerna, Jacqueline från Kuba och Sarika från Indien. Johanna har både jemenjudiska och finländska rötter.

Eva, Fahmo, Jacqueline, Johanna, Lydia, Mihraban och Sarika har inrett sina rum med sina personliga tillhörigheter och minnen, böcker, leksaker, musik, kläder. Konstnären har editerat några av deras videor och valt ut en del fotografier för utställningen. Kulturerna möts och blandas med varandra i deras identiteter och hem, som också är finländska. Rizzis verk frågar följaktligen vem som anses finsk och vem som anses utländsk, och hur finskheten håller på att förändras.

Mario Rizzi är en multimediekonstnär som nalkas konsten interaktivt. Hans verk lockar publiken att släppa lös sin fantasi och kreativitet och avstå från rollen som passiv betraktare. I sina tidigare projekt har han bl.a. bett patienter på ett mentalsjukhus ta fotografier och fått israeler och palestinier att utbyta gåvor. Han har också fotograferat invånare i Taivalkoski, som gick med på att sjunga Imse vimse spindel och återkalla i minnet orden från en oskuldsfull barndom och fragment av en förgången tid. Även Sju finländska identeter vill rubba gränserna mellan publik och konstnär, liv och konst, privat och offentligt. Mario Rizzi har planerat projektet inom ramen för HIAPs (Helsinki International Artist-in-residence Programme) gästkonstnärsprogram våren 2001. Utställningen har fått stöd av Italienska kulturinstitutet.

Närmare uppgifter:
amanuens Erja Pusa tel. 09-310 87006, 050-345 8541museiassistent Taru Tappola tel 09-310 87021
pressmaterial: informatör Karri Buchert tel. 09-310 87004, 050-304 6707.

Guidning: Gratis guidning för publiken på finska onsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14, på svenska 2 söndagen i månaden kl. 13. Övriga guidningar på beställning, tel. 09-310 87003.

Foto: © Mario Rizzi 2001

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 29.10.2001

Länkar

Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.