Saga och sanning – finska och svenska barnboksillustrationer
17.6. - 2.10.2005

 

 
 
 

 

 

 

Utställningen Saga och sanning är ett sommarevenemang för hela familjen. Vi ser originalillustrationer av drygt 70 finska och svenska konstnärer från de senaste 50 åren. Besökare i alla åldrar kan återse de kära gestalterna från barndomens bilderböcker, t.ex. Maija Karmas Herra Pii Poo eller Aino Havukainens och Sami Toivonens muntra Tatu och Patu.

Alexander Reichstein har planerat en upplevelsemättad utställningsarkitektur som tar hänsyn också till de allra minsta museibesökarna. Utställningen blir en resa till de förunderliga världar som illustratörerna trollat fram, med stämningar som varierar från skirt till mystiskt och från fågelsång till stadens buller. I dessa världar är allting möjligt: husen flyger och prinsessorna har vingar.

Utställningens tema ”från skogen till staden” lyfter fram förändringarna i boendemiljön och livsstilen. Även om den mytiska skogen alltjämt är både den finska och den svenska sagans traditionella miljö, har också staden och den urbana vardagen under de senaste decennierna blivit en viktig scen i barnlitteraturen.

Utställningen Saga och sanning berättar också om hur teknikerna utvecklats. 1950-talets illustrationskonst dominerades fortfarande av en tydlig och kraftig linje, men från och med 1960-talet har färgen blivit ett allt viktigare uttrycksmedel. Dagens trycktekniker ger illustratörerna fria händer beträffande materialen. Utställningsbilderna är gjorda med pennor, pastellkritor, vattenfärger, oljefärger och datorprogram – antingen skilt för sig eller i en upprymd kombination av flera tekniker.

I samband med utställningen utkommer en katalog med artiklar av FD Sisko Ylimartimo, ordförande för föreningen Barnbokens Vänner Margaretha Dahlström, illustratören Mika Launis och arbetsparet Katri Tapola & Virpi Talvitie. Vidare utges ett särskilt uppgiftshäfte för barnen, Saa piirtää. Utställningens digra kringprogram bjuder på bl.a. sagoguidningar, dans- och teaterföreställningar och många olika verkstäder.

Utställningen Saga och sanning har arrangerats av Helsingfors stads konstmuseum i samarbete med Ibby Finland, Kuvittajat ry och Hanaholmens kulturcentral. Samarbetspartner i Sverige är Göteborgs konstmsuseum, som lånat ut de svenska illustrationerna och som kommer att sätta upp utställningen i november 2005.

Huvudsamarbetspartner är Helsingin Sanomat. För utskrifterna i utställningen svarar Dialab Oy.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 8.6.2005

Länkar
SAMARBETSPARTNERS:
  • Helsingin sanomat
  • Öppet: ti-sö 11-18.30, må stängt.
    Biljetter: 8/6 e, under 18 år fritt inträde! Fritt inträde på fredagar kl. 11-16.
    Adress: Ekuddsvägen 6, Helsingfors 25. Tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030.