E-post för personal är förnamn.släktnamn@hel.fi
Konstmuseum: taidemuseo@hel.fi

MUSEETS LEDNING

Janne Gallen-Kallela Sirén
konstmuseichef
Jakobsgatan 2D, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87008, fax (09) 310 87000,
gsm 050 517 5521
e-post janne.siren(at)hel.fi

Outi Pelkonen
ledningens assistent
Jakobsgatan 2D, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87002, fax (09) 310 870400,
gsm 050 529 3157

KUNDTJÄNSTSERVICE

Anne Groot
Kundtjänst- och marknadsförnings ansvarig
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87007, fax (09) 310 87090,
gsm 040 585 7271

Karri Buchert
informationssekreterare (press, medier)
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87004, fax (09) 310 87090,
gsm 050 304 6707

Pia Majava
informationssekreterare (intern information, internet)
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87080, fax (09) 310 87000,
gsm 050 592 3854

Sari Niiniluoto
museibutiksföreståndare
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 74396, fax (09) 310 87000
gsm 040 334 1929

Jari Åkerlund
kundtjänstförman
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
gsm 050 461 6958, fax (09) 310 87000
Ställföreträdare Jukka Heikkinen, gsm 040 334 6076.

Kassan/Tennispalatset
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87073, fax (09) 310 87000

MUSEIPEDAGOGI

Kaisa Kettunen
ansvarig museilektor
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87054, fax (09) 310 87090,
gsm 050 354 9018

Nanne Raivio
museilektor
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87019, fax (09) 310 87090
gsm 050 570 6369

Lotta Kjellberg
museilektor (verkstad)
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87074, fax (09) 310 87090
gsm 050 430 6516

Taru Tappola
museilektor
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87009, fax (09) 310 87090
gsm 050 374 7637

Susanna Lovelock
kontorist (guidning- och verkstadsbokningar)
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87003, fax (09) 310 87090

E-post för personal är förnamn.släktnamn@hel.fi

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Erja Pusa
intendent
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09)310 87006, fax (09) 310 87000
gsm 050 345 8541

Sointu Fritze
amanuens
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87022, fax (09) 310 87000,
gsm 050 374 7644

Mikko Oranen
amanuens
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87011, fax (09) 310 87000,
gsm 050 345 8537

Tuija Kuutti
amanuens
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87021, fax (09) 310 87000
gsm 050 463 6916

Claire Gould
amanuens
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87129, fax (09) 310 87000,
gsm 050 411 0381

Titta Häkkinen
utställningssekreterare
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87005, fax (09) 310 87000,
gsm 050 918 1005

Milja Liimatainen
projektsassistent
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87034, fax (09) 310 87000,
gsm 040 334 6313

Antti Pihlajaniemi
Civiltjänstgörar
Salomonkatu 15, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 87025, faksi (09) 310 87000,
gsm 040 334 0419

E-post för personal är förnamn.släktnamn@hel.fi

SAMLINGSVERKSAMHET

Elina Leskelä
intendent (samlingar)
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87043, fax (09) 310 87040
gsm 050 374 7627

Jari Björklöv
amanuens
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09)310 87046, fax (09) 310 87040
gsm 050 377 0956

Leena Mattelmäki
amanuens
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87055, fax (09) 310 87040
gsm 050 324 7029

Kati Nenonen
amanuens
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87065, fax (09) 310 87040
gsm 050 561 8394

Satu Oksanen
assistent, samlingar
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 74398, fax (09) 310 87040
gsm 050 403 2017

BILDARKIV

Tuija Honkala
museiassistent
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87045, fax (09) 310 87000

Yehia Eweis
fotograf
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87035, fax (09) 310 87000
gsm 040 334 1928

E-post för personal är förnamn.släktnamn@hel.fi

UTESKULPTURER

Teija Mononen
amanuens
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87044, fax (09) 310 87040
gsm 050 377 0957

Klas Fontell
arkitekt
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87047, fax (09) 310 87040
gsm 050 336 2186

Petteri Kantola
konservator, samlingar
Ekuddsvägen 6, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 74397, fax (09) 310 87060,
gsm 050 432 4987

TEKNIK

KONSERVERING
Mari Lenck
ansvarig konservator, utställningsverksamhet
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87027, fax (09) 310 87010,
gsm 040 334 6072

Saara Sassi
konservator, utställningsverksamhet
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87017, fax (09) 310 87010,
gsm 050 377 0959

Riitta Fager
konservator, samlingar
Ekuddsvägen 6, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87 078, fax (09) 310 87 060,
gsm 040 336 0931

Tuomo Koskelo
konservator, samlingar
Ekuddsvägen 6, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87063, fax (09) 310 87060,
gsm 050 560 3982

MUSEITEKNIK
Ulla Saarinen
ansvarig museimästare
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87012, fax (09) 310 87010
gsm 050 336 5730

Katja Kannas-Rosenius
museimästare
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 74395, fax (09) 310 87010
gsm 050 377 0958

Reijo Ovaskainen
museimästare
Salomonsgatan 15, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87029, fax (09) 310 87010
gsm 050 345 8548

Ari Myllynpää
museimästare
Georgsgatan 21 B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 74399, fax (09) 310 87040
gsm 050 527 1016

E-post för personal är förnamn.släktnamn@hel.fi

ADMINISTRATION

Pia Uljas
förvaltningschef
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87 042, fax (09) 310 87 040
gsm 040 517 3500

Auli Kivekäs
förvaltnings assistent
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87049, fax (09) 310 87040
gsm 040 334 0442

Seija Laine
sekreterare/personal
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87048, fax (09) 310 87040

Marita Tuutti
ekonomisekreterare
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87050, fax (09) 310 87040

Veikko Väisänen
ackvisitions sekreterare
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87053, fax (09) 310 87040
gsm 050 354 9035

Tuomo Lahtivirta
ADB stöd
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87059, fax (09) 310 87040
gsm 040 334 6074

Hannu Väisänen
civiltjänstgörar
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
puh. (09) 310 87099, faksi (09) 310 87000
gsm 040 334 1929

Tarja Pihlaja
vaktmästare
Jakobsgatan 3B, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
puh. (09) 310 87041, faksi (09) 310 87000

KONSTMUSEET MEJLANS

Kassan/Mejlans
Ekuddsvägen 6, PB 5400, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87031, fax (09) 310 87030

GLOGALLERIET

Tuija Kuchka
utställningssekreterare
Unioninsgatan 28 B, PB 5401, 00099 Helsingfors stad
tel. (09) 310 87039, fax (09) 310 87038

 
Georgsgatan 21 B, 4 vån, PL 5400, Helsingfors stad. Tel. 09 310 87041, fax 09 310 87040.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy ©2001 15.7.2009