Det finns drygt fyra hundra utomhusskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken i Helsingfors. De äldsta är från slutet av 1800-talet, och vissa enskilda minnesmärken är från ännu äldre tider.

Verken i parkerna, skvärerna och på gatorna i Helsingfors hör till Helsingfors konstmuseums samling. På offentliga platser finns dessutom verk som ägs av affärsverk, företag och staten och på privata tomter finns verk som tillhör tomtägaren. Det finns också ett hundratal skulpturer och minnesmärken på begravningsplatserna. Endast de allmänna minnesmärkena hittas på den här webbplatsen. Skulpturer på enskilda gravar har inte omnämnts. Se också Helsingfors stadsmuseums minnesmärken (på finska) http://www.hel2.fi/kaumuseo/muistomerkit/index.htm

Du hittar stadens nyaste projekt inom offentlig konst utomhus genom att klicka på "nya skulpturer/projekt" i balken till vänster.

Du kan söka skulpturer enligt:

- verkets namn / klicka på ´skulpturer abc...´ enligt begynnelsebokstav: Havis Amanda, Paavo Nurmi, Marskalk Mannerheim, Eino Leino...
- konstnärens efternamn / klicka på ´konstnärer abc...´enligt begynnelsebokstav: Aaltonen, Kaivanto, Vallgren...
- klicka på ´sök´i balken, och skriv in önskat ämne, till exempel björn, barn, idrottare, statsman, krig
- skulpturer på kartan
- sökordet´hktm´ söker alla verk som ingår i Helsingfors konstmuseums samlingar

Se också:
Konstverk i bostadsområdet Arabiastranden (på finska): http://www.taik.fi/arabianranta/
Helsingfors minnesmärken (på finska): http://www.hel2.fi/kaumuseo/muistomerkit/index.htm