< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Aimo Tukiainen (1917 - 1996)
verk Det avbrutna livet / Hjältegrav 
karta Storsvängen / Kvarnbergsvägen, Drumsö
år 1973 
bilder 1  
Det avbrutna livet (Katkaistu elämä) är ett hjältegravmonument. Bildtänkandet anknyter till den informalistiska konstriktningen som framträdde på 1960-talet i Finland och vars utgångspunkt ofta var en naturiakttagelse som hade abstraherats eller stiliserats. Ett vanligt drag är också att skulpturen ser ut att ha vuxit fram i naturen, den saknar ofta sockel och består gärna av flera delar som utnyttjar och betonar utrymmet mellan skulpturelementen. I Aimo Tukiainens Det avbrutna livet kan man finna dessa drag. Bronselementen som höjer sig från den terasslika sockeln har liknats vid "träd vars stammar och rötter har huggits av". Skulpturen är som en trädgård mitt i parken.

Skulpturen är också känd under namnet Avbruten växt (Katkennut kasvu). Bakom skulpturen skymtar vi hjältegravarna (se bilden), dit Drumsös frivilliga brandkårs fackeltåg traditionellt marcherar varje jul för att lägga ljus och en krans på graven.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001