< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Lauri Anttila (1938 - )
Kaj Franck (1911 - 1989)
Olli Tamminen (1944 - )
verk Stenträdgården 
karta Undervisningsministeriet, Sjötullsgatan 10, Kronohagen
år 1987 
bilder 1  
Miljökonstverket på undervisningsministeriets innergård beställdes av Statens konstverkskommission och var färdigt 1987. Stengården planerades av professor Kaj Franck i samarbete med Lauri Anttila och Olli Tamminen. På södra väggen finns texten: "Denna gård har sammanställts av finska stenarter och växter. I gården ingår akustiska gångstenar och ett solur som visar dagens middagshöjd".

Stenträdgården är tillägnad vetenskapen och konsten. De olika stensorterna och växterna representerar vetenskapen. Akustiska gångstenar leder fram till en källa mitt på gården. Olli Tamminen har formgivit de tre stenavsatserna på västra sidan. Lauri Anttila har gjort soluret som består av en meridianspegel i den högsta våningen på nordsidan och namnen på fyra orter och deras exakta läge på den västra väggen - Lyöttömäki 20/0, Raudanselänne 30/10, Akkunusjoki 40/20, Rautusjärvi 50/30. De finska stensorterna som kommer från Helsingfors median fungerar som meridianspegelns markeringar, när solljuset som reflekteras via spegeln förflyttar sig över stenläggningen.

Stengården är en spännande kombination av geometriska och organiska former, natur och tuktad natur, levande och dött material, kaos och ordning. Stenträdgården ansluter sig till den japanska trädgården och zenbuddismen, men också till den urfinska naturkänslan.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001