< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Aimo Tukiainen (1917 - 1996)
verk Marskalk Mannerheims ryttarstaty 
karta Mannerheimvägen, Gloet
år 1960 
bilder 1, 2, 3  
Friherre Carl Gustav Emil Mannerheim (1867-1951) var marskalk av Finland, riksföreståndare (1918-19) och president (1944-46). Genom sina militära och statsmanna förtjänster var han en av de mest betydelsefulla gestalterna i Finlands historia under 1900-talet.

Tanken på en ryttarstaty över Mannerheim föddes redan på 1930-talet, men projektet avbröts. Efter Mannerheims död återupptogs tanken och 1952 ordnades en tävling, som avgjordes 1954. Efter ytterligare två tävlingar gavs uppdraget till Aimo Tukiainen.

Mannerheim hann äga många hästar i sitt liv, kända hästars namn är åtminstone Talisman, Filip, Neptun, Andermann och Käthy. Hans sista häst Käthy (Kate) levde ännu när den första skulpturtävlingen utlystes. Tukiainen avbildade dock inte Käthy direkt i skulpturen, även om denne var som utgångspunkt för hästfiguren. Tukiainens ryttarstaty blev detaljerad och realistisk. När den avtäcktes under festliga former 1960, ansågs stilen redan föråldrad i konstkretsarna och Tukiainen hade själv i andra arbeten från samma tid tagit avstånd från realismen. Finlands marskalks ryttarstaty fick likväl ett positivt mottagande och den har stått sig väl också i senare kritik.

Ryttarstatyn har varit föremål för många häftiga debatter. Också Mannerheims karriär, betydelse och politiska bindningar har diskuterats. Nästan lika mycket som Mannerheim har också hans häst behandlats: hästens form, gångart och vilken av Mannerheims hästar som egentligen avbildats har diskuterats. Placeringen av Kiasma, Museet för nutidskonst (1994), ledde till en häftig och långvarig polemik om principerna för stadsplaneringen i Helsingfors, stadsbilden och respekten för ryttarstatyn och miljön.

Statyn finansierades med hjälp av donationer och folkinsamlingar. Man fick in så mycket pengar att man kunde köpa också Mannerheims födelsehem, Villnäs slott i Villnäs. Herrgården donerades till Finska staten och gjordes till ett museum under förvaltningen av Museiverket. Marskalk Mannerheims ryttarstaty är gjuten i brons och tillsammans med postamentet i röd granit 11,7 meter hög. Ekipaget är 5,4m högt och piedestalen mäter 2,72 x 6,30 x 6,30.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001