< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Alpo Sailo (1877 - 1955)
verk M. A. Castréns porträttbyst 
karta Mathiaslunden, Främre Tölö
år 1921 
bilder 1, 2  
Mathias Alexander Castrén (1813-52) var forskare i finsk-ugriska språk och etnologi, forskningsresande och innehade från 1851 den första professuren i finska språket vid Helsingfors universitet. 1912 ordnades en tävling om ett minnesmärke över Castrén. Skulptören Alpo Sailo fick uppdraget. Porträttbysten avtäcktes 1921. Den är gjuten i brons, 80 cm hög, och står på ett postament av röd granit.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001