< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Jussi Mäntynen (1886 - 1978)
verk Björn vid myrstack 
karta Björnparken, Berghäll
år 1931 
bilder 1  
Jussi Mäntynen fick undervisning i teckning och träsnideri, men avgörande för hans utvecklig blev hans utnämning till prepartorassistent vid Helsingfors universitets zoologiska institution. År 1919 avancerade han till konservator och stannade i sin tjänst de följande tjugo åren. Hans arbete hjälpte honom att uppnå den exakthet och uttrycksfullhet i djurskildringarna, som dittills endast bröderna von Wright hade lyckats med.

Det förhistoriska finska totemdjuret björnen har avbildats med nacken böjd över en myrstack. Björnens robusta och stiliserade, men i grunden realistiska uttryck påverkar hela miljön. Den anatomiska exaktheten förenas med en naturlig komposition. Skulpturen utstrålar kraft och självkänsla.

Materialet är röd granit. Björnen avtäcktes 1931. Det finska namnet för verket är: Mesikämmen muurahaispesällä.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001