< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Viktor Jansson (1886 - 1958)
verk Arvid Mörne 
karta Hörnet av Östra Allén och Ehrenströmsvägen, Brunnsparken
år 1951 
bilder 1  
Arvid Mörne (1876-1946) var en finlandssvensk diktare och litteraturforskare. Mörnes inspirationskällor var Finska vikens skärgård, havet och de svenska kustbygderna, framför allt Nyland. Hans diktning bär också spår av hans politiska grundsyn, en stark känsla för social rättvisa.

Nylands Nation ordnade en tävling om Mörnes minnesmärke år 1949. Janssons förslag belönades, men han ombads ännu att göra ett nytt förslag som man sedan gjorde en beställning på. Monumentet över Arvid Mörne består av en bronsplatta med en realistisk avbildning av den stående diktaren med bergväggen som bakgrund. Skulpturen är 220 cm hög. Skulpturen beställdes av Viktor Jansson. Den blev färdig 1951 till minnet av Mörnes 75-årsjubileum och avtäcktes den 6 maj 1952.


©  Upphovsrättens innehavare
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001