< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Wäinö Aaltonen (1894 - 1966)
verk En oväntad gäst 
karta Byggnadens fasad, Georgsgatan 24, Kampen
år 1939 
bilder 1  

”En oväntad gäst” är en sexdelad relief av slipad röd Kökargranit. Till höger en jordbrukarfamilj, till vänster en änglalik kvinnofigur som välsignar familjen. Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi beställde reliefen direkt av konstnären.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001