< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Pekka Jylhä (1955 - )
verk Jag är öst jag är väst 
karta Konvaljeholmsparken, Munksnäs
år 1999 
bilder 1  
Konstnären Pekka Jylhäs verk ”Jag är öst jag är väst” består av en stor förgyld tvåhövdad fågel som är fästad högt uppe på ett rödmålat stålrör. Verket är 5,5m högt och fågelns vingbredd är över 2m. Skulpturen avtäcktes 27.5.1999.

Konstnären beskriver sitt verk så här: ”Miljökonstverket är uppbyggt kring temat att leva i en gränstrakt mellan två kulturer. Min barndom i Österbotten präglades av livet på gränsen mellan två religiösä sektområden där Lestijoki var naturgränsen som bildade en barriär. Emellanåt kändes det som att leva med två olika sinnen. Gränsen var å andra sidan en nollpunkt där de båda religiösa riktningarna neutraliserades och livet var lättare och gladare. En tidigare version av detta verk är Anfall (Galleri Anhava 1992) där min utgångspunkt var Eetu Istos målning Anfall från år 1899. Tavlan med en svart dubbelörn behandlar dock mera teman som hot och rädsla. Jag är öst jag är väst - en gyllene (24 karat!) fågel högt uppe på himlen ger uttryck för en möjlighet att driva en egen självständig kultur; fågelns flykt ristar in sitt personliga streck mellan två starka kulturer. Den närliggande kanalen som rinner ut i Östersjön och vars strand ser ut att vara fågelns landningsställe bildar ett väsentligt element i den konstnärliga helheten."


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001