< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Lauri Astala (1958 - )
verk Sollabyrinten 
karta Tonsättarparken, Bocksbacka
år 1999 
bilder 1, 2, 3  
Konstnären Lauri Astalas verk ” Sollabyrinten” består av en stenlabyrint samt ett solur som är placerat i mitten av labyrinten. Soluret har formen av en skål i vars mitt en visare är upprest. På skålens yta finns kurvor och markeringar med vars hjälp tiden kan utläsas.

Sollabyrinten offentliggjordes på Helsingfors-dagen den 12.6.1999. Sollabyrinten är till sitt omfång och till sin budjet det största projekt konstmuseet genomfört på 90-talet.

Verkets huvudmaterial granit som förekommer i över tio olika sorter. Stenarna har bearbetats på olika sätt men i huvudsak består verket av kilad cyklopmur.

Konstnären har skapat ett verk i parkmiljön som genom sitt omfång och sin tyngd skapar en egen miniatyrvärld. Verket är placerat på en liten kulle och dominerar visuellt sin omgivning. Konstverket är samtidigt ett landmärke, en lekplats, en träffpunkt och ett uterum. Sollabyrinten har även ett andra och ett tredje plan. Verket är en konstnärlig helhet där dess dimensioner, material och formgivningens detaljer är noga övervägda. Man kan betrakta det som ett formgivet stycke utplacerat i en av konstnären planerad miljö. Det tredje planet hänvisar till labyrinten och soluret ; genom att finna vägen genom labyrinten till soluret finner man vetskapen, i detta fall tiden, då man kunnat utläsa innehållet i den mässingtavla som finns i soluret.

Konstnären ställer åskådaren inför vissa uppgifter och utmaningar vilka vidare kan ställa honom frågor rörande solens och planeternas banor, världsaltet och tidens väsen. Sollabyrinten är som ett fönster in i en annan värld - då man sett in vill man veta mer.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001