< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Gerda Qvist (1883 - 1957)
verk Solur (2) 
karta Sandstrand, Främre Tölö
år 1931 
bilder 1  
Helsingfors stad ordnade en allmän skulpturtävling 1931 om verk till stadens offentliga platser.
Ett av de många förslag som utfördes var Gerda Qvists Solur. Soluret står på ett postament av svart granit med reliefer och inskriptionerna TEMPUS FUGIT (tiden flyr), årtalet MCMXXXI och G. QVIST.


©  Upphovsrättens innehavare
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001