< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
verk Minnesmärke över en ridhäst 
karta Skvallerbacken, Botby
år  
bilder 1  
Det finns få uppgifter om detta märkliga minnesmärke. Verket är ett av Helsingfors äldsta minnesmärken och det ansluter sig till Botby gårds ägor. Det består av ett naturstensröse och ovanpå röset finns ett svart granitpostament. Marmorurnan som utsprungligen stod på postamentet var försvunnen en tid, men har nu returnerats på sin plats. På postamentet finns texten "9. Juni 1862".

Det finns många historier om stenröset, och man antar att det skulle vara upprest till minne av gårdens forne ägare, kommerserådet Johan Lindroos. Andra berättelser säger att den förre ägarens älsklingshäst skulle ligga begravd här. Det sägs också att Lindroos trogne hund skulle ha fått minnesmärket rest till sin ära. Stenen pryddes ofta med doftande blomster.


© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001