< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Ukri Merikanto (1950 - 2010)
verk Spanaren 
karta Köpingsparken, Södra Haga
år 1977 
bilder 1  
Ukri Merikantos skulpturer sägs ofta ha tagit intryck av musiken, så är han också son till kompositören Aarre Merikanto. Oftast avses kompostionen, som man velat se bl.a. som en tillämpning av kontrapunkten i skulputuren. Ukri Merikantos renodlade och svalt glättade arbeten präglas av renlinjig modernism. Skulpturerna har också metafysiska dimensioner, de skapar en stämning av längtan och förväntan omkring sig. I Spanaren finns en uppenbar växelverkan mellan de två delarna, den lilla pyramiden och stenen som påminner om en människogestalt. Spanaren är bunden till blicken. De två grundformerna, stenens organiskt böjda yta och den renlinjiga pyramiden konkurrerar med varandra. Ikonen för den egyptiska evighetstanken möts i samma krets som den böjda, mänskliga formen, ett tecken för förgänglighet och det tillfälliga. Matchen är fortfarande oavgjord.

Skulpturen blev färdig 1977 och materialet är rostfritt stål.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001