< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Gunnar Finne (1886 - 1952)
verk Saga och Sanning / Topelius' minnesmärke 
karta Teateresplanaden, Gardesstaden
år 1932 
bilder 1, 2  
Gunnar Finne fick första priset i en tävling om ett Topeliusmonument som ordnades 1928. Saga och Sanning avtäcktes 1932. Motivet är två symboliska gestalter: Sanning med sanningens låga i handflatan och Saga med sagans krönta fågel på sitt finger. Formspråket är rent och figurerna kraftigt stiliserade. Figurerna är formade så att att de framhäver omaterialistiska och illusoriska drag. Gestalterna är vända i motsatta riktningar, Sanning mot Esplanaden och Saga mot Norra Esplanadens trottoar. Men så har det inte alltid varit, skulpturerna stod ursprungligen i motsatt riktning. Under kriget sattes statyerna nämligen i förvar och då de senare returnerades på sin plats placerades de i motsatt rikting än förut. Verket är nu så hårt fäst vid sockeln att om man flyttar på det skulle både sockeln och skulpturen skadas.

Saga och Sanning hade beställts av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Skulpturen väckte en häftig debatt, som också var politisk och anslöt sig till språkfrågan. Finnes förslag var en besvikelse för alla som hade väntat sig att skulpturen skulle motsvara den realistiska andan under författarens egen tid. Maila Talvio startade ett annat projekt som hade som mål att Ville Vallgrens gips från 1909 av Topelius som sagofarbror skulle gjutas i brons och invigas före Finnes skulptur. En allmän insamling ordnades för Vallgrens Topelius-staty och bl.a. skolor och skolbarn rekryterades för att sälja postkort av Vallgrens skulptur. Topelius och barnen avtäcktes 1932, ett halvår före Saga och Sanning.

Saga och Sanning är gjuten i brons och flickfigurerna är cirka 1,8 meter höga. Postamentet är av granit och 1,4 meter högt. Ovanför texten Zacharias Topelius finns en porträttmedaljong av Topelius.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001