< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Heikki Häiväoja (1929 - )
verk Betongsymfoni 
karta Kadettvägen 3, Munksnäs
år  
bilder 1  
Heikki Häiväojas relief Betongsymfoni är placerad på fasaden av ett bostadshus på Kadettvägen i Munksnäs.

Reliefens fria formspråk och de yttre kanternas regelbundenhet är i stark kontrast med varandra. Detta motsatsförhållande bryts endast av fåglarna utanför verkets högra hörn, och med hjälp av dessa sammanbinds verket till en enhetlig helhet som möter sin omgivning.

Konstnärens andra verk i Helsingfors är "Urbanisti" och "Sodanajan naisen muistomerkki" i Berghäll, "Yhteistyö" i Gårdsbacka köpcentrum och A.E. Nordenskiölds minnesmärke i Brunnsparken, som förverkligats tillsammans med Johanna Häiväoja och arkitekt E. Adlercreutz.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001