< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Gunnar Finne (1886 - 1952)
verk Ulrika Eleonora kyrkans minnesmedaljong 
karta Senatstorget, Kronohagen
år 1937 
bilder 1  
Minnesmedaljongen är placerad i Senatstorgets nordvästra hörn på den plats där Ulrika Eleonora kyrkan tidigare stod. Reliefen är utförd i röd granit och inramad av en mörk kant. Relifen är försedd med texten ”Ulrika Eleonora kirkko/kyrkan”, till vänster ”Tällä paikalla oli 1727-1827 Helsingin kolmas kirkko”, och till höger ”Här stod den tredje kyrkan i Helsingfors”.

Ulrika Eleonora kyrkan byggdes mellan åren 1724-27 och var den tredje kyrkan som funnits på torget. Byggnadsmästare var Anders Hackenberg och man byggde kyrkan antagligen på basen av ritningar från Stockholm. Finland var då en del av den svenska kungamakten. Kyrkan var en korskyrka. Borgmästare Abraham Wetter bekostade korets utsmyckning och föreslog att kyrkan skulle kallas efter den dåvarande svenska drottningen Ulrika Eleonora.

När Finland blev en del av den ryska tsarmakten och Helsingfors kungjordes till det autonomiska Finska storfurstendömets huvudstad år 1812, började man utvidga torget att passa den nya huvudstadens behov. Den hundraåriga Ulrika Eleonora kyrkan och begravningsplatsen som hade funnits vid kanten av torget sedan 1640 fick vika undan för arkitekten Carl Ludvig Engels planer. Också huvudvakten och rådhuset gick samma öde tillväga. Man började utforma det nya senatstorget och Helsingfors empire –centrum.

Då kyrkan skulle rivas såldes dess timmer på en auktion den 27.2.1827. En del av detta timmer blev byggnadsmaterial till Cronholmska huset. En del rekvisita från Ulrika Eleonora kyrkan finns i stadsmuseets kollektioner och är utställda i Sederholmska huset, på Alexandersgatan 16-18. Bl.a. kollekthåvarna, änglarna som dekorerade predikstolen och kronan av trä som hade prytt den kungliga bänken går att finna här.

Gunnar Finne gjorde Ulrika Eleonora kyrkans minnesmedaljong. Den placerades på nordvästra sidan av Senatstorget år 1937.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001