< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Markku Kosonen
verk Urbant träd 
karta Skatuddskajen 3, Skatudden
år 2000 
bilder 1  
Urbant träd står framför utrikesministeriets utvecklingssamarbetsavdelning och är en del av statens konstkommissions stadskonstprojekt Stanna och se som ingick i programmet för kulturstadsprojektet Helsingfors 2000.

Konstnären belyser bakgrunden till verket i Statens konstkommisions informationsblad: “På terrassen mellan Stora Enso och utvecklingssamarbetsavdelningen växer ett träd, en lind. Som komplement till den har man i en stubbe av armerad betong “planterat” ett fyra meter högt, färggrant verk av olika symmetriskt placerade trä- och metalldelar som påminner om ett träd. Bägge “träden” förser förbipasserande med olika betydelser. Som namnet säger speglar Urbant träd vår urbaniserade uppfattning om skog och träd. Något man lägger märke till genom att följa med tidningsrubriker om träd som stör flanörernas dagliga liv. Det här trädet kommer aldrig att ruttna och falla. Det blir inte för stort, utan följer byggnadernas skala. Det skräpar inte ner och har inga blad som kan göra spårvagnsskenorna hala på hösten. Fåglarna varken pickar på det eller bygger sina bon i det. Det är opåverkat av årstidernas växlingar. Det ser lika ut sommar och vinter. Tryggt, oförändrat, behärskat!”

Konstnären Markku Kosonen blev inredningsarkitekt 1968. Före det hade han arbetat som snickare. Han har prisbelönats bl.a. för sina insatser till förmån för träkultur och hantverk.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001