< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Heikki Häiväoja (1929 - )
verk Urbanisten 
karta Kommunernas Hus, 2 linjen 14, Berghäll
år 1982 
bilder 1  
Urbanisten är Finlands stadsförbunds verk och var ursprungligen placerat på Stadsinstitutets innergård i Esbo. Efter en tävling för inbjudna beställdes verket av skulptören Heikki Häiväoja. När Kommunernas hus, som uppfördes av städernas och kommunernas gemensamma organisation Finlands kommunförbund, stod färdigt i Berghäll i Helsingfors, flyttades verket dit 1997.

Den kubistiskt stiliserade bröstbilden av en kvinna och en öppen hand står på en sockel av granit. Verket var ursprungligen planerat i sten, men på beställarens begäran gjorde konstnären det av en bronsskiva som han böjde och svetsade. Figurerna symboliserar enligt honom andligt och kroppsligt arbete. Staden är centrum för det andliga och kroppsliga arbetet. Titeln Urbanisten var inte konstnärens idé utan beställarens och anknöt till verkets tillkomsttid, då ordet urbaani dök upp i finskan.

Skulptören Heikki Häiväoja är känd för sina minnesmärken och har också planerat en rad mynt och medaljer. Han har prisbelönats i åtskilliga tävlingar, och offentliga verk av honom finns på många håll i Finland. Häiväoja har planerat ca 70 medaljer och flera mynt; bl.a. president J.K. Paasikivis 10-marks jubileumsmynt och 50- och 60-årsmynten till minne av Finlands självständighet. Femmarksslanten som han planerade var länge i bruk.


©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001