< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown
verk Frimurarens grav 
karta Kajsaniemiparken, Gloet
år 1785 
bilder 1  
Minnesmärket som är känt som Frimurarens grav är Fredrik Granatenhjelms (1708-84) grav. Granatenhjelm var major vid finska artilleribrigaden. Vården restes av överste Lars Jägerhorn. Till gravvården hör en sten och ett järnstaket med brinnande bomber, artilleriets symbol och frimurartecknet. Texten på stenen lyder: "Lika Godt om verlden vet hvem här vilar alt nog Gud käner hvad han gjort och uslingen välsingar hans minne".

© 
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001