< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Ipi Kärki (1951 - )
verk Land, luft, eld och vatten 
karta Kampens metrostation, Kampen
år 1985 
bilder Ei muita kuvia.  
Ipi Kärkis färggranna målning Land, luft, eld och vatten i rulltrappan på Kampens metrostation var det första metrokonstverket i Helsingfors. Stadens konstmuseums dåvarande bildkonstsektion förvärvade verket med medel ur anslagen för kommittén som ansvarade för metrobygget. Om en skulptur utanför stationen arrangerade kulturnämndens bildkonstsektion en tävling för inbjudna. Den färggranna målningen på Kampens metrostation består av fem paneler med den sammanlagda storleken 300x750 cm. Verket är en oljemålning på lamellskiva.

©  Kuvasto
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001