< förra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö nästa >
konstnär Outi Leinonen (1950 - )
verk Flykt 
karta Kottby lågstadium, Pohjolagatan 45, Kottby
år 2000 
bilder 1, 2, 3  
Verket Flykt består av tiotals "kottfrön", som är utförda i keramik och som placerats delvis i grupper på skolans fasad, delvis inomhus i den norra trappupgången.

Skogen och naturen har redan sedan barndomen stått konstnären Outi Leinonen nära. Hennes far var forstmästare och närheten till skogen präglade familjens somrar och semestrar. Motiven följde Outi Leinonen in i hennes konstnärliga produktion. Redan på 1970-talet modellerade hon till sin utställning, inte bara sin pappas hatt och kravatt, utan också tallbarr och frön.

Keramikfröna i verket Flykt framträder i en relief på skolbyggnadens yttervägg, där de placerats i två grupper, den ena med 4 frön och den andra med 15. Frötemat fortsätter också på väggen inne i skolans trappuppgång. Outi Leinonen berättar att hon föreställde sig skolan, belägen i ett skogsbryn, som en stor kotte, från vilken eleverna – de enskilda fröna - knäpps i väg och flyger ut i världen.

Verket i Kottby svenska lågstadium har finansierats med prosentanslag i samband med utbyggnaden av skolan år 2000.


©  Konstnären
© Helsingfors stads konstmuseum
WWW: Lasipalatsin Mediakeskus Oy,
Flammable Solutions Oy 2001